Versjon 2016.2

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Siste endringer og forbedringer >

Versjon 2016.2

 

Dokumenter
 

Dokumentmappene og dokumentlista vil nå skrolles uavhengig, slik at du alltid vil se dokumentlista uansett hvor langt nede i dokumentmappestrukturen du befinner deg.
 

 

Utstyr
 

Mulighet for å legge inn årsmodell og produksjonsdato for utstyr på utstyrskortet. Årsmodell legges inn med årstall, for eksempel 2016, mens produksjonsdato legges inn ved hjelp av en datovelger.
EquipmentYear

 

 

 

Brukergrupper

 

Listen over brukergrupper er utbedret. Det er et filter i toppen for å vise systemgrupper eller egendefinerte grupper, og for å vise rettighetsgrupper eller varslingsgrupper. I lista er systemgruppene nå markert i en egen kolonne.
Usergroups-Systemgroups
 
Ny kolonne i lista over mange medlemmer gruppa har og hvor mange grupper gruppen er medlem i.
 
Usergroups-Members
 
I lista over medlemmene inne på en brukergruppe vises det hvilke andre grupper brukergruppen er medlem i
 
Usergroups-Groupmemberships

 

To nye systemgrupper brukergrupper for tilgang til prosjektmodulen: prosjektbrukere og prosjektadministratorer. I utgangspunktet er vanlige brukere medlemmer i gruppa prosjektbrukere, mens administratorbrukere er medlemmer i gruppa prosjektadministratorer. Ønsker man for eksempel å ikke la brukere få tilgang til prosjektmodulen kan man fjerne gruppa Brukere fra lista over medlemmer i gruppa prosjektbrukere.

 

Ny brukergruppe for brukere som skal ha tilgang til å registrere data i spesialtilpassede dataregistre (Custom Data).

 

 

Prosesser
 

Mulighet for å organisere dokumenter i mapper i prosessmodulen. I prosessmodulen kan man knytte dokumenter til prosessene. Nå er lagt til rette for at disse filene kan legges i forskjellige mapper. Dette kan settes opp på Kontrollpanel -> Dokumenter -> Konfigurér Dokumentmapper.
 

 

Kundeportalen
 

Utviklingsteamet i Landax arbeider etter utviklingssaker. Noen kundeportalsaker fører til at det blir opprettet en ny utviklingssak. Andre blir koblet til eksisterende utviklingssaker. På kundeportalsaker som er relatert til utviklingssaker får nå en ny seksjon med informasjon fra utviklingssystemet om sakene.
 
CustomerPanel-DevelopmentIssues
 

I toppmenyen kundeportalen er det kommet et nytt valg: Utvikling. Den viser en oversikt over planlagte versjoner og tidligere versjoner av Landax. Lanserte versjoner er markert grønne. Klikk på for eksempel versjon 2016.2 for å få en liste over saker som er med i den versjonen.
 

Oversikt over versjoner. Link til saksliste og lanseringsdokumenter.

Oversikt over versjoner. Link til saksliste og lanseringsdokumenter.

 

Under versjonen ligger det en liste over utviklingssaker. Sakene beskrives med status, saksbehandler og hvilke deler av systemet (komponenter) saken vedrører. Dette er en uforpliktende liste. Saker kan gå ut og inn fra denne listen, spesielt lang tid før planlagt lansering.
 

Liste over utviklingssaker i versjon 2016.2

Liste over utviklingssaker i versjon 2016.2

 

 

Språk
 

Landax er nå tilgjengelig på norsk bokmål, svensk, engelsk, polsk og dansk. Stadig flere språk vil bli tilgjengelige.
 
Languages-5
 

 

Importmodulen
 

Forbedret importfunksjon slik at det er mulig å importere flere typer CSV-filer.

 

 

Varslingsregler

 

På kontrollpanelet kan man nå legge inn avanserte varslingsregler.
En varslingsregel kan inneholde for eksempel at alle personer i ledelsen skal varsles med e-post og SMS når det opprettes et HMS-avvik. Enkle varslingsregler kan settes opp i skjemaet, mens for mer avanserte regler kan man sette opp det med støtte fra et datafilter.
 
Denne funksjonen er en beta-løsning i denne versjonen og kun tilgjengelig for avviksmodulen. Planen er å innlemme flere moduler og bedre funksjonalitet i neste versjon.
 
Varsling kan trigges ved endring i skjemaet, nyopprettelse eller lukking. Man kan definere hvilken mal som skal brukes i varslingen.
 
 

 

HACCP
 

Mulighet for å koble styringstiltak til farer og grunnforutsetninger i HACCP-modulen. I fareskjemaet kan du velge et tiltak som beskriver hvordan man ønsker å styre faren. Styringstiltakene kan velges fra en grunndatatabell. Også på grunnforutsetninger kan man koble til styringstiltak.
HACCP-HazzardActionChooser
 

Ny gadget for å vise en liste over planer på dashbord. Gadgeten settes opp til å vise for eksempel kun de planer du har ansvar for, alle planer eller planer som ditt team har ansvar for.
 

Ny gadget for å enkelt å gi en oversikt og tilgang til teams på dashbord. Gadgeten kan settes opp til for eksempel kun vise teamene som du er medlem i, har ansvar for eller alle teams i organisasjonen.

HACCP-gadgets for dashbord

HACCP-gadgets for dashbord

 

Oversiktene over CCP og KP(OPRP) omfatter nå alle punkter, også punkter som ikke inneholder spesifikk styringsinformasjon. Når man velger at en fare skal være definert som en CCP eller KP, så har man hatt anledning til å kunne legge inn detaljert informasjon om hvordan punktet styres. Tidligere vært en forutsetning for at hvis dette punktet skal være med i oversikten, så måtte man fylle ut denne informasjonen. Dette er nå ikke lenger en forutsetning, nå er det nok at man markerer at faren er en CCP eller KP. Det er likevel å anbefale at man legger inn tilstrekkelig med informasjon om punktet.
 

Konfigurasjonen av HACCP-modulen kan nås med et verktøy-ikon oppe til høyre i modulen.
 
HACCP-ToolIcon

 

Mulighet for å legge inn notater på planer.
HACCP-PlanNotes

 

Filter for plan og team på KP/OPRP-rapporten
 

Nye filtreringsfunksjoner og egenskaper i fare-diagrammet.
 

oFiltrering av trinn i HACCP-diagrammet. Når man ser et farediagram over en plan kan det være hensiktsmessig å filtrere diagrammet slik at man ser kun farene fra ett eller flere  trinn.

oFiltrering av farer etter om de er blitt markert som CCP, KP(OPRP), GF(PRP) eller ingen klassifisering. Det kan ofte være et behov for å se kjapt hvor i diagrammet man finner eksempelvis KP-ene. Nå kan man enkelt kunne huke vekk de øvrige klassifiseringene og dermed vil diagrammet kun vise farer som er klassifisert som KP.

oKnapp for å komme til flytskjemaet fra farediagrammet.

oMulighet for å vise flere opplysninger i diagrammet, som for eksempel navn på trinn, årsaker til faren og kontrolltiltak.

oMulighet for å skjule og vise linjer med enten 0 i sannsynlighetsverdi eller 0 i konsekvensverdi ved å bruke sjekkboksen "Vis nuller".
 

Filtermuligheter i farediagrammet

Filter- og visningsmuligheter i farediagrammet