Versjon 2016.1

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Siste endringer og forbedringer >

Versjon 2016.1

Prosjekt

 

Prosjektsti-gadget. Mulighet for å legge inn en gadget som viser prosjektets sti. Når man har prosjekter med underprosjekter kan det være hensiktsmessig å ha en oversikt over hvor man er i prosjekthierarkiet ved hjelp av en slik sti-visning.
 
ProjectPath
 
 

Underprosjekt-gadget. Viser en liste over underprosjekter til det prosjektet du er inne på.
 
ProjectSubprojectGadget

 

Ved hjelp av disse to gadgetene får man mulighet for å navigere i prosjektstrukturen.
 

Ny gadget for prosjekter på vanlig dashbord. Gadgeten kan konfigureres til å vise for eksempel prosjekter som jeg er deltaker på.
DashboardProjectGadget

 

På et prosjekt kan man legge inn underprosjekter. Disse vises som faser på prosjektets tidslinje.
 
ProjectTimeline

 

 

Produkter
 

Mulighet for å legge inn tilknyttede bilder i tilpassede utskriftsmaler. Det innebærer at man kan for eksempel lage et produktdatablad med informasjon fra produktet sammen med bilder av for eksempel ferdig emballert produkt.
 

Når man knytter produkter til for eksempel utstyr eller andre objekter i systemet, så har man nå mulighet for å sette type og merkelapper på denne produktkoblingen.
 

 

Dokumenter
 

Det er mulig å endre filnavn på dokumenter i dokumentbiblioteket. Nå er denne funksjonen forbedret for å forhindre at man uforvarende endrer filetternavnet.
 
DocumentFilename
 

På venstresiden i dokumentmodulen er det en mappestruktur. Her er det nå kommet noen indikatorer slik at man kan se på mappe-ikonet om den er tom eller om mappa kun inneholder godkjente dokumenter. Ved mappeikonet kommer det frem antall dokumenter det er i mappa og hvor mange eventuelt røde dokumenter og grønne dokumenter det ligger der.
 
DocumentFolderIndicators
 

Fargekodene på dokumentbiblioteket er blitt revidert, men er stort sett slik det alltid har vært. Regelen for fargene er nå: Alle godkjente dokumenter markert grønne. Dokumenter som hvor varighet er forbigått (utgått på dato) er markert røde, selv om dokumentet er godkjent. Dokumenter som er satt til at det ikke skal tas hensyn til varighet er blå. Dokumenter som hverken har en varighet eller er godkjent er hvite. Dokumenter som er arkiverte er grå. Dokumenter som er satt som mal blir markert med et lilla dokument-ikon. Dokumenter som er godkjent er også markert med en grønn hake.
 
Filteret over dokumentene er endret slik at det stemmer med fargekodene på dokumentene. Det er også lagt til et fargefilter for inaktive dokumenter.
 
DocumentColorFilter
 

 

Avvik
 

I noen tilfeller ønsker man å bygge opp utstyrsmodulen på en hierarkisk måte, med hovedutstyr og underutstyr, gjerne i flere nivåer. I avviksregistreringen er nå utstyrsvelgeren lagt om fra en listebasert til en trestrukturbasert velger, slik at brukerne lettere kan finne frem til utstyret de skal føre avvik på.
 

Det er lagt inn mulighet for å filtrere avvik etter utstyr og produkter på avviksrapportsiden.

 
 

Oppgaver
 

Funksjon for automatisk varsling av endring og registrering av oppgaver. I kontrollpanelet kan du nå sette hvem som skal få automatisk en e-post som varsler om endring eller registrering. Varslingen kan omfatte grupper eller enkeltpersoner.
 

Automatisk varsling av endring i oppgaver

Automatisk varsling av endring i oppgaver

 

 

Lokasjoner
 

Det er lagt inn mulighet for å legge inn merkelapper på lokasjoner.
 

Funksjonalitet for utleie av arealer. Det er lagt til rette for at man kan legge inn opplysninger som utleid bruttoareal, utleiepris per kvadratmeter, fellesareal og felleskostnader på lokasjonen. Det er også lagt inn muligheter for egendefinerte felter og referansetabeller.
 

Kryss av for om lokasjonen skal kunne leies ut. Før inn arealer og utleiepriser

Kryss av for om lokasjonen skal kunne leies ut. Før inn arealer og utleiepriser

 

 

 

Sjekklister
 

Det er nå mulig å sette en sjekkliste som ikke-aktiv. Under utarbeidelse av sjekklister kan det være hensiktsmessig å sette sjekklista som ikke-aktiv inntil den er klar til bruk. Det gjør at den ikke er synlig for vanlige brukere, men for brukere med rettigheter til administrasjon av sjekklister er den synlig.
 

Sjekkboks for aktiv sjekkliste

Sjekkboks for aktiv sjekkliste

 

Ikke-aktive sjekklister er markert grå

Ikke-aktive sjekklister er markert grå

 
 

 
 

Risiko
 

På moduler som oppgaver, avvik med flere er det mulig å knytte til hendelser. Det er nå lagt til rette for at man kan knytte flere hendelser i en operasjon.
 
RiskMultipleConnections

 

 

Ferie
 

Det er lagt inn en modulsystemgruppe for ferieansvarlige.

 

 

Personmodulene
 

Det er lagt til rette for utskrift ved hjelp av maler på alle personmodulene. Personmodulene omfatter medarbeider, kontaktpersoner, leverandører og kunder.
 

Det er lagt inn noen nye felter på leverandørkortet for å dokumentere forholdet til leverandører: kredittrating, leveringsbetingelser og omsetningstall.
 

Flere nye felter på leverandørkortet

Flere nye felter på leverandørkortet

 
 

På medarbeider-lista er det lagt inn et filter for å filtrere ut de som har påloggingsmulighet.
 

Mulighet for å tømme felter på flere personer i en operasjon.

 

 

HACCP
 

På skjemaet til haccp-gruppe er det nå lagt inn en fane for dokumenter. Her kan man for eksempel legge inn eller koble til filer og dokumenter som har med arbeidet til gruppen å gjøre.
 
 

Grafisk portal
 

Når man arbeider med flytkart eller lignende i grafisk portal er det ofte behov for hvit tekst i bokser som har en mørk bakgrunnsfarge. Det er nå lagt inn et valg i stil-velgeren som ivaretar dette behovet.
 

Velg WhiteText - fungerer på cation, linker og tekst

Velg WhiteText - fungerer på cation, linker og tekst

 
 

 

Mediebiblioteket
 

På bildene som man laster opp i mediebiblioteket er det nå mulig å sette at de skal være offentlig tilgjengelig. Det vil si at de er tilgjengelig uten krav om pålogging.

 
 

Egne datasett (Custom data)
 

Det er lagt inn en ny systemgruppe som gir rettigheter til å legge inn data i egentilpassede datasett. Alle som skal ha anledning til å legge inn data i den modulen kan nå legges i denne nye systemgruppen.

 

 

Bruk Landax på svensk

 

På kontrollpanelet er det nå mulig å gjøre svensk tilgjengelig i web-applikasjonen. Man kan sette at svensk skal være standard språk på medarbeider-kortet. På samme måte som engelsk er det bare systemets tekster som er oversatt. Alt av data som brukere har lagt inn blir ikke oversatt fra systemets side.
 
LanguageSwedish
 

 

Generelt
 

Det er gjort endel endringer på løsningen slik at den fungerer noe bedre på mobil. Det er for eksempel lettere å fylle ut sjekklister på mobil nå enn før.

 

 

 

Varsling av flere nye endringer som kommer i nærmeste fremtid
 

Det vil også komme endel forbedringer og endringer av protokollmodulen. Det er planlagt lansert en ny versjon av den modulen i løpet av mars.
 
 

APP

Det er lagt ut nye apper for Landax. Det er lagt til rette for registrering av avvik og SJA, både i forbindelse med prosjekt og selvstendig. I appen er det nå en meny med tre moduler: Prosjekt, avvik og SJA. Det er mulig i kontrollpanelet i web-applikasjonen å skjule og navngi disse valgene i appen slik som man ønsker. De gamle appene er fortsatt tilgjengelig og heter nå Landax Klassisk.

 
App
 

For iOS-brukere: Landax App på App Store
 
For android-brukere: Landax på Google Play

 
 
AppStart
Forsiden, med de tre tilgjengelige modulene