Versjon 2015.4

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Siste endringer og forbedringer >

Versjon 2015.4

 

Versjonen ble lansert 2. januar 2015. Dette er ikke en omfattende lansering, men det er noen nyheter på avviksregistrering og i produktsystemet.

 

 

Produkter
 

Felt for opprinnelsesland på produkter.

Mulighet for å sette en gyldighetsdato på et produkt.

Fane for avvik på produktkortet. Alle avvik som er koblet til produktet er tilgjengelig fra denne fanen. Produkter som det er registrert avvik på blir markert med et avviksikon i produktlista.

Mulighet for å knytte produkter til en protokoll. På protokollskjemaet kan man knytte til ett eller flere produkter. På produktkortet kan man se hvilke protokoller som er knyttet til produktet i en ny protokollfane.

Mulighet for å definere allergener og tilsetningsstoffer (E-stoffer) i et produkt. Dette gjøres i en ny fane på produktkortet. Allergener og tilsetningsstoffer legges inn i grunndata, og kan knyttes til produktene. Det er mulig å filtrere produktlista på allergener og tilsetningsstoffer, også hvis dette befinner seg på komponenter på produktene.

 

 

Avvik
 

Mulighet for å koble avvik til utstyrsgruppe. Det er dermed også mulighet for å filtrere avvikslista på utstyrsgruppe. Avvik knyttes til utstyrsgruppe uavhengig av kobling mot utstyr.

Mulighet for å sette standard ansvarlig og behandler for avvik knyttet til lokasjon eller avdeling. Når man for eksempel fører et avvik og velger avdeling på det, kan det komme automatisk hvilken person som skal behandle avviket. Disse personene settes opp i avdelings- eller lokasjonsskjemaene.

 

Utstyr

Det er lagt til rette for flere felter på utstyrskortet. Nå er det mulig å registrere utstyr med opptil 5 egendefinerte felter. Feltene kan kalles hva man vil og kan bli brukt til opplysninger som ikke dekkes av de øvrige feltene i utstyrsskjemaet.