Versjon 2015.3

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Siste endringer og forbedringer >

Versjon 2015.3

Ny versjon av Landax er lansert. Versjonen inneholder stort sett forbedringer av kjente moduler i tillegg til noen nyheter. De fleste av punktene ble lansert nå i versjonslanseringen, mens en del er blit lagt ut underveis siden forrige lansering. Den viktigste endringen er på prosjektmodulen. Hvert prosjekt har nå fått en prosjektportal, som er en ny måte å vise prosjekter på.
 
Mange brukere vil også legge merke til at hovedmenyen har endret farge. Før var den hvit med mørk tekst. Nå har den fått en blå bakgrunnsfarge med hvit tekst.  
 

 

Prosjekter

Tidligere har man kommet direkte til prosjektskjemaet når man åpner et prosjekt. Dette er nå omorganisert slik at når man åpner et prosjekt vil man komme til en prosjektportal for prosjektet. Målet er at man kommer til en flate med de viktigste funksjonene og opplysningene som prosjektet inneholder. Man kan endre prosjektportalen etter slik man ønsker det i bedriftens prosjektstyring. Prosjektportalen består av et sett med portalseksjoner som man kan tilpasse for hver prosjekttype. For å endre prosjektets nøkkelinformasjon er det en egen knapp øverst i prosjektportalen.
 

Endre prosjektet ved å klikke på knappen øverst i prosjektportalen

Endre prosjektet ved å klikke på knappen øverst i prosjektportalen

Les mer om prosjektmodulen her
 

Gantt-diagrammet i prosjektmodulen er endret og forbedret.
 
ProjectNewGantt
I diagrammet er det mulighet for å sortere etter eksempelvis startdato og sluttdato. Bruk visningsvelgeren til høyre og zoom-kontrollen over diagrammet til å få ønsket utsnitt. Dagens dato er markert med en rød strek. Du kan endre lengde og start-tidspunkter ved å flytte eller trekke i boksene. Milepæler er markert som diamanter.
Du kan også legge inn avhengigheter mellom oppgaver. Hele diagrammet kan eksporteres til PDF.
 

På prosjektskjemaet kan man nå legge inn spesifikasjoner på prosjektet. Før var dette på en egen fane.

 

Knapper for å åpne deltakeroversikter på prosjektet. På deltaker-seksjonen kan man åpne for eksempel kunderegisteret filtrert på de kundene som er deltakere på prosjektet.
 
ParticipantsModuleLinks

 

Det er mulig å sette et standard antall prosjekter per side. Dette gjøres i modulkonfigurasjonen til prosjekter på kontrollpanelet.
 

 

Dokumenter
 

Hvis man endrer fil-etternavn på en fil kommer det nå en advarsel.
 

Det er nå mulig for brukere av internet explorer å dra filer inn i Landax fra utforsker. Dette gjelder for versjoner av internet explorer (IE) nyere enn 10.
 

Det er satt sperre på en rekke ulovlige tegn når man setter et mappenavn
 

På skjemaer for eksempelvis oppgaver, avvik og produkter er det en seksjon eller fane for dokumentvedlegg. Her har det nå kommet en kolonne med revisjonsdato.
 
DocumentAttachementsAuditdate
 

Filter på fanen for filer og dokumenter. Det er nå satt et filter på dokumentlista slik at det i utgangspunktet vises aktive dokumenter.
 
DocumentAttachementsQuickFilter

 
 

 

Avvik
 

Enkel knapp for å velge seg selv i personfeltene i avviksskjemaet. Hvis man skal velge seg selv så slipper man å søke eller lete etter navnet, man klikker ganske enkelt på knappen "Meg" i personvelgeren.
 

Mulighet for å legge inn en standard behandlingstid på avvik per avvikstype. Hvis man for eksempel velger at det skal være 14 dagers standard behandlingstid på systemavvik, så vil det automatisk komme en frist 14 dager etter registreringsdato
 

Det er lagt til mulighet for flere såkalte tag-felter i avviksregistreringen. Tag-felter kan tilpasses etter behov. Visning og navn på tagfeltene kan være typeavhengig.
 

En knapp for å lukke et avvik. Når jeg klikker på lukkeknappen vil lukkedato bli satt til dagens dato, avviket vil få lukkestatus og jeg vil bli satt som personen som lukker avviket. For å få denne knappen må den settes synlig i konfigurasjonsmodus.
 
IncidentsCloseButton
 

Avviksskjemaet er blitt noe endret visuelt. Toppseksjonen er komprimert endel slik at selve skjemaet kommer lenger opp i skjermen.
 

Det er lagt inn notatfane på avviksregistrering. Notater kan være et godt sted å legge inn kommentarer og fritekst i forbindelse med avviksbehandlingen.
 

Mulighet for å sette inn enge hjelpehint ved enkelte av feltene i avviksskjemaet. I feltkonfigurasjonen kan man nå sette inn en hjelpetekst. Skriv inn teksten i feltet "Hjelpetekst" i feltkonfigurasjonspanelet til feltet. Lagre teksten ved å klikke på OK. Dette kan være for eksempel en forklaring på hva man skal velge eller hvilke opplysninger man må huske på når man skal registrere avviket.
Ved feltnavnet vil det komme et lite hjelpe-ikon. Hjelpeteksten kommer frem ved å klikke på hjelpeikonet.
 

Egendefinert hjelpetekst ved feltene i avviksskjemaet

Egendefinert hjelpetekst ved feltene i avviksskjemaet

 
 

 

Sjekklister
 

Mulighet for vedlegg på sjekklistebesvarelser. Det er kommet en fane for filer og dokumenter som gjør det mulig å legge ved for eksempel bilder når du besvarer en sjekkliste.
 

På medarbeider-kortet kan man legge ut en fane med en liste over alle besvarelser som er besvart av medarbeideren.
 

Mulighet for å opprette avvik på et punkt i en sjekklistebesvarelse. Når man setter opp spørsmål i sjekklistedefinisjonen kan man nå huke av for om det skal være mulig å føre avvik på spørsmålet. Når man har besvart sjekklisten og lagret kommer det en knapp ved disse spørsmålene for å opprette avvik.
 

På spørsmål hvor det tillates avvik, kommer det en avviksknapp i besvarelsesskjemaet

På spørsmål hvor det tillates avvik, kommer det en avviksknapp i besvarelsesskjemaet

 
 

 

 

Oppgaver
 

Mulighet for å velge utstyr på hvilken som helst oppgave. Tidligere var det kun mulig å ha utstyrstilknytning på oppgaver opprettet på oppgaver.
 

Oppgaverapportene inneholder nå medarbeidernummer.
 

Nytt felt for pause i oppgaveskjemaet. Mulighet for å angi pause i antall minutter. Hvis man har satt på automatisk timeregistrering vil pauser også komme med i timene.
 

Felt for pause

Felt for pause

 

 

Lokasjoner
 

Bedre filtreringsmuligheter. Det er nå mulighet å filtrere blant annet på land og prosesser. Det er også et hurtigfilter for å filtrere ut lokasjoner som er koblet til de avdelingene min bruker er koblet til.
 
LocationsFilter

 

 
Visuell
 

Søk etter bilder i bildebibliotekene direkte i sidepanelet. Hvis man trenger et bilde eller symbol til kartet, kan du enten åpne mappene og lete, eller du kan bruke den nye søkeboksen og søke etter bildet. Søkingen starter umiddelbart når du begynner å skrive.
 
VisualImageSearch

 

Mulighet for å legge inn bilder direkte inn i kartet. Dra bilder fra utforsker og direkte inn på stedet du skal ha det i kartet. Hvis du har en mappe i biblioteket åpnet, vil bildene bli lagt der. Hvis ikke vil dem bli lagt i mappen Usortert.
 
VisualImageDragAndDrop

 

 
Inspeksjon
 

Lista over inspeksjonsplaner har fått noen visuelle forbedringer og funksjoner. Det er nå mulig å sortere og gruppere lista. Planinformasjonen med datoer er flyttet ut til egne kolonner.

 
 

Utlån

 

Det er nå mulig å legge inn merkelapper på utstyrsutlån. Merkelapper settes opp i kontrollpanelet og knyttes mot utstyrsutlånsmodulen. Merkelapper settes opp helt fritt. Merkelapper kan ha farger og et utstyrsutlån kan være koblet til flere merkelapper.
 

Mulighet for å sende e-post i forbindelse med registrering av et utlån. Denne funksjonen omfatter sending av SMS og e-post med opplysninger om utlånet. I meldingsskjemaet som man kommer til kan man spesifisere hvem som skal motta melding om utlånet.
 
BorrowingSaveAndSendEmail

 

Mulighet for å godkjenne utstyr. Når man registrerer utstyr vil det være godkjent som standard, men man kan overstyre dette for hvert utstyr. Man kan også sette at alt utstyr skal i utgangspunktet ikke være godkjent.
I utstyrslista kan man filtrere ut ikke godkjent utstyr. Her blir godkjent utstyr markert med en grønn hake.
 

Utstyr godkjennes med en knapp i skjemaet

Utstyr godkjennes med en knapp i skjemaet

 

Faner på ustyrsutlån. Det er lagt inn flere faner på utlånskortet. Det er lagt til rette for dokumentvedlegg, kobling til sjekklister, avviksregistrering, kobling til risikohendelser, registrering av notater og en liste over e-poster om utlånet. Dette gir alle muligheter for en god dokumentasjon av for eksempel et utleieforhold.
 

Utlån kan dokumenteres med en rekke nye egenskaper

Utlån kan dokumenteres med en rekke nye egenskaper

 

Utstyr
 

Utstyrsimport er utbedret. Det er mulig å få importert mer utstyrsegenskaper.
 

Det er lagt inn en filterseksjon for å finne ledig utstyr for utlån. Bruk datofilter eller periodefilter for å finne utstyr som kan lånes ut eller for å kontrollere om ønsket utstyr kan lånes ut.
 
 
 

 

 

Risiko
 

Filterfunksjon for på referansetabellene. I risikomodulen er det mulig å legge inn datatabeller med eget innhold og navn. Disse er det nå lagt inn filtreringsfunksjon på i hendelseslista.
 

Egen statistikkside for risikohendelser. På hendelseslista i risikomodulen ligger det nå en lenke til siden for risikostatistikk. På den siden kan du få ut statistikk over antall hendelser per avdeling, lokasjon med mere.
 
RiskStatisticButton
 

Mulighet for å koble risikohendelser til kunder og leverandører. På for eksempel kundekortet er det nå kommet en fane for risikohendelser. Koble til risikohendelser som er registrert i risikomodulen. Det er mulig å lage en egen farevurdering på kunden i form av en lokal vurdering. Denne vil da ta utgangspunkt i den opprinnelige hendelsen. Denne funksjonen omfatter også medarbeidere og kontaktpersoner. Dette er en viktig faktor i for eksempel ISO-9001-2015.
 
RisksOnPersonModules
 

 

Dashbord
 
Man kan nå velge blant langt flere gadgeter når man setter opp dashbord.
 

Ny gadget for utstyr. Gadgeten kan settes opp med en rekke egenskaper og kan være en godt utstyrsverktøy, så vel som en god inngangsport til utlånsmodulen. Gadgeten kan vise for eksempel kun utstyr fra bestemte grupper eller at den kun viser utstyr som er ledig for utlån.
 

Konfigurering av gadgeten

Konfigurering av gadgeten

 

Eksempel på gadget med søkefelt i toppen og utlånsknapp på hver linje

Eksempel på gadget med søkefelt i toppen og utlånsknapp på hver linje

 
 

Gadget for medarbeideroppfølginger. På medarbeiderkortet kan man legge inn oppfølginger og disse kan man få oversikt over i denne gadgeten.
 

Ny gadget for visuell utlånsstatus. I modulen Visuell legger man inn en plantegning og legger inn utstyr som ligger tilknyttet lokasjonen. Med gadgeten "Visuelt utstyrsutlån for en lokasjon" får du frem kartet i dashbordet. Ledig utstyr blir markert grønt i kartet, mens utlånt utstyr er makert rødt.
 

I gadgeten for flytkart kan man nå få frem prosessinformasjon til prosessen som flytkartet er koblet til.
 

Mulighet for å sette at et dashbord er åpent for alle. Dette gjøres på en sjekkboks i dashbord-oppsettet
 
DashboardPublicControl
 

Det er nå mulig å sette at en gadget skal være sammentrukket som standard. Normalt vil man ha gadgeten åpen, men i noen tilfeller kan det være hensiktsmessig at den er lukket. Denne funksjonen gjelder kun for gadgeter hvor man har valgt å ha en omramming. For å åpne gadgeten klikker man på pilspissikonet ytterst til i gadgeten.
 
DashboardGadgetOpenCollapsed

 

 
Medarbeidere
 

Mulighet for å filtrere på lokasjonstilkobling. En medarbeider kan være knyttet til en eller flere lokasjoner. Et filter for lokasjon i medarbeiderregisteret kan for eksempel liste ut alle medarbeidere på en eller flere bestemte lokasjoner.
 

Mulighet for å sette tillatt pålogging i det man oppretter en ny bruker.

 

Leverandører

 

Funksjon for automatisk varsling av leverandøroppfølginger. Gå på Kontrollpanel > Varsling  og velg fanen Leverandøroppfølginger, og sett opp varslingsrutinen.

 

Kompetanse
 

Dokumenter og filer som er knyttet til en kompetanse kan velges som vedlegg når man skal sende kompetanseregistreringen på e-post (LX-2283)
 

Av tekniske årsaker må vi imidlertid fjerne kompetansekalenderen.

 

 

E-post og SMS
 

På avvik og utstyrsutlån er nå et nytt og bedre skjema for e-post- og SMS-sending. Dette skjemaet vil på sikt bli lagt inn på de øvrige modulene.
 

Legg inn mottakere til venstre. E-post-detaljer med forhåndsvisning er til høyre i skjemaet

Legg inn mottakere til venstre. E-post-detaljer med forhåndsvisning er til høyre i skjemaet

 

Mulighet for å legge e-postinnholdet som vedlegg til e-posten. Kryss av for dette i e-postsendingsskjemaet, så vil mottakeren få e-posten som en html-side som et vedlegg.
 

Det er ingen begrensning for å velge medarbeidere i e-postskjemaet lenger. Tidligere har det vært noen sperringer i medarbeidervelgeren, men nå er det slik at man kan velge hvem som helst i medarbeiderregisteret når man skal sende e-post direkte fra Landax.
 

 

Flytkart
 

Sortering av dokumenter som er synlige i boksen sorteres etter hva som er satt som synlig. I boksene på flytkartene kan man koble til dokumenter fra dokumentbiblioteket. Dokumentene benevnes både med filnavn og beskrivelse i dokumentbiblioteket. I flytkartboksen kan man velge om filnavn eller beskrivelse skal være synlig. Dokumentene blir sortert etter hva man har satt synlig.
 

Mulighet for å knytte risikoanalyser til flytkartbokser.
 

 

Egendefinerte datasett
 

Det er lagt til funksjoner for filtrering, summering og oppslag i modulen for egendefinerte datasett.
 

 

Kunder/CRM-modulen
 

Tidligere var det et datofelt i kundeskjemaet som ikke hadde noe med oppfølgingsseksjonen å gjøre. Feltet het "Neste oppfølging" og er nå fjernet. Funksjonene i oppfølgingsseksjonen erstatter dette feltet.
 

Det er lagt inn skille på planlagt kundeoppfølging og andre kommentarer om kunden. Nå kan du legge inn kommentarer som for eksempel telefonsamtaler eller andre henvendelser som kunden har tatt initiativ til.
 
CustomersNotesButtons
 

Mulighet for å markere at en kundeoppfølging er gjennomført. Det gjøres på oppfølgingsskjemaet. Over seksjonen for kundeoppfølginger i kundeskjemaet er det et filter for å om du skal se gjennomførte oppfølginger eller ikke. Gjennomførte oppfølginger blir markert med en grønn hake.
 
CustomersNotesDone
 
 

Forrige og neste kundeoppfølging kommer frem i kundelista. Forrige kundeoppfølging er den siste oppfølging som er markert som utført og har en dato som er passert. Neste kundeoppfølging er første oppfølging som ikke er markert utført uansett om dato er passert eller ei - Altså den første oppfølgingen som bør tas. Både dato og kategorier kan vises i kundelista.
 
CustomersNotesInList
 

Knapp for å sende e-post til kundens kontaktpersoner. En kunde kan ha flere kontaktpersoner koblet til seg, og det kan være praktisk å sende dem en e-post direkte fra systemet. Marker kunden i kundelista og klikk på knappen Send e-post til kontaktpersoner.
 
CustomersSendEmailContactpersonsButton

 

 

Kontrollpanel
 

Utbedring av språkvelgersiden i kontrollpanelet. Det ligger nå informasjon om hvilke valg man kan ta i forbindelse med språk i systemet.

 

 

 

Kundeportal
 

Når man skal melde inn feilmeldinger i systemet kan man velge kategorien "Teknisk feil". Slike saker blir meldt direkte til teknisk personell i Landax AS (LX-2035)
 

Man kan nå velge språk i kundeportalen. Oppe i hovedmenyen er det en nedtrekksmeny for språk.
 
CustomerPortalLanguage

 

 
API
 

Funksjon for å hente frem slettede rader på moduler som for eksempel Avvik, oppgaver og kunder.

 

 

 

SJA

 

Det er mulig å legge inn deltakere på en SJA. Det er ofte behov for å dokumentere hvem som har vært delaktig i analysen, og dette kan nå kobles til SJA. Både medarbeidere, kunder, leverandører og kontaktpersoner kan legges inn som deltakere.
 

Mulighet for å legge inn merkelapper på SJA. Merkelappene settes opp i kontrollpanelet og kobles mot modulen SJA. En SJA kan være knyttet til en, flere eller ingen merkelapper. Merkelappene kan opprettes med farger.
Merkelappene kommer også med i lista over SJA.
 

Merkelapper på SJA

Merkelapper på SJA

 

SJA-fane kommer som standard synlig på prosjekter
 

Mulighet for automatisk varsling av registrering og endring av SJA. På konfigureringssiden til SJA-modulen i kontrollpanelet kan man angi hvem som skal få automatisk varsling.
 
JSAAutomaticDistribution

 

 

Samsvar
 

Ny fane for avvik på samsvarsbesvarelse. I forbindelse med et punkt i et samsvar kan det være hensiktsmessig å føre et avvik. I punktbesvarelsesskjemaet er det nå en fane for avvik. Avvikene blir koblet til samsvarspunktet.

 
ComplianceIncidentTab

 

Egne knapper for lagre og gå til neste eller forrige punkt. Det er praktisk når du er inne på skjemaet og har besvart et samsvarspunkt, og enkelt å lagre og gå til neste punkt i samsvaret, eller til forrige punkt.

 

ComplianceBackAndForward

 
 

Operasjon
 

Mulighet for å registrere avvik på en operasjonssak. Avvik føres under avviksfanen på saksskjemaet. På operasjonen kan man samlet se alle avvikene som er registrert på alle sakene.
 

Mulighet for å koble risikohendelser på en operasjonssak. Inne på saken er det nå en fane for risiko, og her kan du velge hendelser som er registrert i risikomodulen. En risikohendelse som er koblet til en operasjonssak kan få sin egen lokale vurdering med utgangspunkt i den opprinnelige hendelsen.
 

Mulighet for å opprette oppgaver på en operasjonssak. Oppgavene legges inn i oppgavefanen. På operasjonen kan man se en samlet oversikt over alle oppgavene som er lagt inn på sakene.
 

Faner for risiko, oppgaver og avvik

Faner for risiko, oppgaver og avvik

 

Knapper for samlesider for operasjonens avvik, dokumenter etc

Knapper for samlesider for operasjonens avvik, dokumenter etc

Mulighet for å legge inn deltakere på en operasjon. Det er svært hensiktsmessig i forbindelse med for eksempel øvelser. Legg inn alle som var på øvelsen i deltaker-seksjonen på operasjonsskjemaet. Deltakere kan være både medarbeidere eller andre kontakter.
 

Deltakere legges inn i en ny seksjon på operasjonsskjemaet

Deltakere legges inn i en ny seksjon på operasjonsskjemaet

 

 

Produkter
 

Mulighet for å legge inn sjekklister på produkter. Inne på produktskjemaet er det nå lagt inn en fane for prosjekter. Sjekklister er en hendig funksjon for eksempelvis skjemaer for råvaremottak, produktgodkjenning og produktkontroll.
 

Fane for sjekklister på produkter

Fane for sjekklister på produkter

 

 

 

Lagerhendelser
 

Lagerhendelser på lokasjoner. Det er nå lagt inn en ny funksjon for å knytte en lokasjon til en lagerhendelse for produkter. På lokasjonen kommer det en oversikt over lagerhendelser som er knyttet til lokasjonen i en egen fane. Herfra kan man også legge inn ny lagerhendelse. På siden med lagerhendelser (Velg Lagerstyring på Produkter) er det mulig å vise en kolonne med lokasjoner og det er et lokasjonsfilter i toppen.

 

Søkemotoren
 

Det er implementert flere moduler i den globale søkemotoren. For eksempel blir nå opplysninger på utstyr, produkter og oppgaver med i søkeresultatet.
 
SearchIcon

 
Timeregistrering
 

Det er lagt inn filter for oppgavekontaktperson. Oppgaver som er knyttet til timelister kan ha en kontaktperson. I timeregisteret er det nå mulighet til å filtrere timer på kontaktpersoner.

 

 
Feltkonfigurasjon og app
 

Det vil innen kort til bli lansert en ny app for windows phone, ios og android. Denne appen inneholder inntil videre modulene prosjekt, avvik og SJA. Det er lagt til rette for at felter i for eksempel avviksmodulen kan være synlig i web-applikasjonen og usynlig i appen.