Versjon 2015.2

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Siste endringer og forbedringer >

Versjon 2015.2

 

Endringer, forbedringer og nye funksjoner i versjon 2015.2

 

Dashbord

Oppdatert gadget for oppslagstavle. Den viktigste endringen er at man kan sette hvor mange artikler gadgeten skal vise. Hvis det er flere aktuelle artikler kommer det en sidevisningsfunksjon nederst i gadgeten. Oppslagstavlen har også fått en designforbedring.
GadgetNewsmessages
 

Ny gadget for dokumentsøk. Gadgeten viser et søkefelt for dokumenter i dokumentbiblioteket.
 
GadgetDocumentSearch

 
 
 

 

Rullering og utlån

Egen fane for rullering og utlån på kundekortet og medarbeiderkortet.
 

Legg inn utstyrsutlån direkte på en fane på medarbeiderkortet og kundekortet

Legg inn utstyrsutlån direkte på en fane på medarbeiderkortet og kundekortet

 

 

Risiko

Ny fane for tilkoblinger og lokale besvarelser. En hendelse kan være koblet til lokasjon, avdeling, utstyr med mere. Dette er nå samlet i en egen fane på hendelsen under tittelen «Tilkoblinger». Denne fanen gir mulighet for å gi en lokal tilpasning av risikoanalysen for hendelsen. For eksempel kan en hendelse ha et generelt risikobilde på tvers av alle lokasjoner, men på enkelte lokasjoner er det utstyr som gjør at risikobildet avviker, ved at det er lavere sannsynlighet for at hendelsen vil inntreffe.
 
RiskRelationsTab
 
 
 
 

Mulighet for å legge inn grunnforutsetninger på risikohendelser. Grunnforutsetninger har blitt brukt i HACCP-modulen. Nå er denne faktoren også tilgjengelig i risikomodulen. Grunnforutsetninger settes opp i grunndata, og man kan sette om den enkelte grunnforutsetning skal være tilgjengelig for enten HACCP eller risiko, eller begge deler. Grunnforutsetninger er noe man legger til grunn for risikoanalysen.
 

Grunnforutsetninger kan velges fra risikohendelsesskjemaet

Grunnforutsetninger kan velges fra risikohendelsesskjemaet

 

Skjema for grunnforutsetninger

Skjema for grunnforutsetninger

 

Egendefinerte datasett

Mulighet for å sette et datasett inaktiv.
 

 

Kundeportal

Ny type kundeportalsak. Tidligere har det vært mulig å legge inn saker av typene support, ordre og forbedring. Nå har vi lagt inn en ny type for tekniske feil. Det har vært praksis at saker om feil i systemet er blitt registrert som supportsaker, men nå ønsker vi at saker med feil skal registreres med typen «Tekniske feil». Når det meldes inn en teknisk feil, kommer det en direkte varsling til teknisk personell i Landax AS.
 
CPButtons
 

 

Oppgaver

Flere felter i malen for oppgaver. Det er mulighet for å legge inn flettefelter med informasjon om lokasjon i malen. Hvis en oppgave er knyttet til en lokasjon kan oppgaveutskriften inneholde navn, adresse med mere fra lokasjonen.

Det er lagt inn en mulighet for å koble til utstyr på oppgaver utenfor utstyrsmodulen. Du kan koble flere utstyr til samme oppgave.

 

API

Ny funksjon i API for å hente frem slettede rader. Funksjonen henter frem alle ID'er til rader som er slettet etter en gitt dato på en gitt modul. For eksempel alle slettede avvik etter 1. januar 2015.

 

Dokumenter

Visning

Mulighet for å flette inn logoer på dokumenter i dokumentbiblioteket. Denne løsningen støtter avdelingslogoer, både logo til avdelingen dokumentet tilhører eller logo til avdelingen brukeren tilhører.
 
Oppsettet for hvordan logo skal flettes inn i dokumentet gjøres under Kontrollpanel > Dokumenter, under seksjonen Etterbehandling.
 

Konfigurasjon av logofletting

Konfigurasjon av logofletting

 
Koden [[Logo]] i dokumentet gir en standard-logo. Hva som er standard-logo bestemmes i oppsettet for etterbehandling. I utgangspunktet er det hovedlogoen for selskapet som er satt som hovedlogo
 
Kode for dokumentets avdelingslogo er [[DocumentDepartmentLogo]]
 
Kode for brukerens avdelingslogo er [[UserDepartmentLogo]]
 
Kode for hovedlogo til morselskapet er [[OwnerLogo]]
 
I oppsettet kan du sette standard bredde og høyde på logoen. Dette kan overprøves i dokumentet ved å sette dimensjoner i flettekoden. For eksempel [[logo 400 400]] gir en standardlogo på 400px den lengste veien. Du kan også for eksempel sette at bredden skal være dynamisk i forhold til høyden på denne måten [[logo auto 400]]. Avdelingslogo legges inn på logofanen på avdelingskortet.
 

Eksempel på fletting av standard-logo og avdelingslogo

Eksempel på fletting av standard-logo og avdelingslogo

 
Logofletting fungerer ikke ved nedlasting som PDF. Dokumenter som skal lastes ned som PDF må fortsatt ha logo som et bilde i selve dokumentet.
 
 

Inspeksjon

Det er lagt inn mulighet for å legge inn flere punkter per utstyr på samme plan. For eksempel kan et utstyr bli sjekket for merking, nødstopp, fastmontert verneskydd og vedlikeholdsjournal i samme inspeksjonsplan.