Versjon 2015.1

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Siste endringer og forbedringer >

Versjon 2015.1

 

 
Denne versjonen inneholder forbedringer i på store deler av Landax-systemet. En helt ny modul for inspeksjoner er nå klar med denne versjonen. Ellers er en rekke moduler blitt oppgradert, som for eksempel sjekklistemodulen, driftslogger, leverandør-modulen og CRM-modulen. Et generelt trekk er at denne versjonen stort sett ikke har helfargede linjer i tabellene. Der det har vært helfargede linjer har fargemarkeringen kommet som en strek til venstre i hver rad. På avvikslista og oppgavelista er det fortsatt fargede linjer.
 

Fargemarkering er på venstrekanten av radene

Fargemarkering er på venstrekanten av radene

 

 

 

Passord

 

Det er nå lagt inn mulighet for å legge inn strenge krav til kvaliteten på passordet. Ved å krysse av for strenge krav i kontrollpanelet vil det bli satt et krav om at passord skal ha minst 8 tegn og inneholde minst en stor bokstav og minst ett tall.
Krav om strenge passord settes her: Kontrollpanel > Pålogging og sikkerhet > Aktiver strenge krav til passord
AuthenticationPasswordPolicy
 
 

 

Det er også mulighet for å kreve at brukerne skal endre passord med jevne mellomrom. I kontrollpanelet kan du legge inn et intervall på antall dager for hvert påkrevde passordbytte.
AuthenticationPasswordChanging
 

 

Man kan også kreve spesifikt at en bruker skal endre passord ved neste pålogging, direkte på medarbeiderkortet.
AuthenticationPasswordChangeNextTime
 

På medarbeiderkortet kan man sette inn en tidsbegrenset adgang til Landax. Utenfor denne tidsperioden har brukeren ikke anledning til å kunne logge seg på systemet.
AuthenticationTimeLimit

 

 

Sjekklistemodulen

 

Mulighet for å versjonere sjekklister. Hvis man skal endre spørsmålene på en sjekkliste som inneholder besvarelser, må det opprettes en ny versjon av sjekklista. Ny versjon lages ved å gå inn på skjemaet for sjekklista og klikke på knappen "Lag ny versjon". En ny versjon av sjekklista blir opprettet, og alle spørsmål og svaralternativer kan endres eller slettes, og nye spørsmål kan legges inn. For å redigere den nye versjonen klikker man på knappen "Rediger versjon".
SurveyNewVersionButton
 
En sjekkliste har alltid en hovedversjon. Hvis man står i en sjekklistefane på for eksempel et avvik og skal besvare en sjekkliste er det alltid den versjonen som til enhver tid er hovedversjonen som man besvarer. En versjon settes som hovedversjon, med knappen "Sett som hovedversjon".
SurveySetAsMinVersion
 
Hovedversjon er markert med stjerne. Nye versjoner får automatisk et versjonsnummer. Hvis det er flere versjoner av samme sjekkliste kommer versjonsnummeret i toppen av besvarelseskjemaet.

Stjerne markerer hovedversjon

Stjerne markerer hovedversjon

 

Versjonsnummer i toppen av besvarelsesskjemaet

Versjonsnummer i toppen av besvarelsesskjemaet

 
 
I lista over besvarelser på en sjekkliste, kan man kan velge hvilke versjoner som man vil se i en versjonsvelger oppe til høyre. I utgangspuntet vises kun besvarelser fra hovedversjonen.
SurveyVersionChooser
 

Startsiden på sjekklistemodulen er endret slik at man ser en liste over alle sjekklistene i hovedbildet. På venstrekanten er det kommet en forbedret kategorivelger. I lista over sjekklister er det en grønn knapp fir å fylle ut en ny besvarelse av sjekklista og en link til sjekklisteskjemaet.
 

Kategorivelger til venstre, grønn knapp for ny besvarelse og link på navnet til definisjonen

Kategorivelger til venstre, grønn knapp for ny besvarelse og link på navnet til definisjonen

 

Statistikkfunksjonen for sjekklistebesvarelser er utbedret. Det er kommet mulighet for å se sjekklisteresultatene fra et tidsrom som en trendlinje. Man får frem statistikkbildet på samme måte som før, ved å åpne en sjekkliste og klikke på knappen "Vis spørsmål og svar i listen" som ligger oppe til høyre. På kolonnetitlene er det en link med et statistikk-ikon. Når du klikker på den linken kommer du til et vindu som i utgangspunktet viser en summering av de ulike besvarelsene gruppert i et stolpediagram. Oppe til høyre i vinduet kan du velge trend-visning.

Statistikk vist med søylediagram

Statistikk vist med søylediagram

 

Statistikk vist med trenddiagram

Statistikk vist med trenddiagram

 
 

Skjemaet for grunndata om en besvarelse (navn, dato med mer) og svarene på sjekklistespørsmålene er lagt i samme bilde, som gir bedre oversikt over besvarelsen. Før var dette to forskjellige vinduer.

Skjema for utfylling av sjekkliste

Skjema for utfylling av sjekkliste

 

Liste over alle besvarelser på tvers av sjekklister. På startsiden for sjekklistemodulen fører knappen "Se besvarelser" til en liste med alle besvarelser. Lista er søkbar og kan filtreres og sorteres.
 

Rettighetstrukturen på sjekklister er justert. Det er nå lagt inn tre systemgrupper for denne modulen:

oGruppen "Sjekklister Administrator" består i utgangspunktet av alle brukere i gruppen "Administratorer" og har alle rettigheter

oGruppen "Sjekklister Redigerere" består i utgangspunktet av alle brukerne i gruppene "Utvidede brukere" og "Avdelingsbrukere". Disse har rettigheter til lese, registrere besvarelser på alle, og endre/slette sine egne

oGruppen "Sjekklister Besvarere" består i utgangspunktet av aller brukerne i gruppene "Brukere" og "Avdelingsbrukere". Disse har rettighet for å lese sjekklister og besvare dem.

oEn sjekkliste kan som før ha "Streng tilgang". Det betyr dersom dette blir huket av, er det kun ansvarlig for sjekklisten og den som har levert besvarelsen som har tilgang til å lese besvarelsene.
 
 

 

Avviksmodulen

 

Vi har hatt en periode to versjoner av avviksskjemaet. Nå er det standard å bruke det nye skjemaet. Det er imidlertid fortsatt mulighet for å bruke gammelt skjema en stund til. Hvis man ønsker å bruke det gamle skjemaet må man velge det i kontrollpanelet.
 
IncidentsNewFormCheckbox
 

Avviksskjemaet har fått nytt skjemadesign som tilpasser seg bedre til bredden på den skjermen man bruker.
 

Det er lagt inn en mulighet for å filtrere lista på status, slik at man enkelt kan for eksempel få ut en liste over alle avvik som er "Under behandling".

 

Avvikslista har fått en kolonne med årsak, og avvikslista kan filtreres på årsak
 
IncidentsCauseColumnAndFilter
 

 

Medarbeidermodulen

 

Mulighet for å legge inn dato for når en eventuell prøvetid opphører. Feltet er i utgangspunktet skjult, men det kan gjøres synlig i konfigurasjonsmodus.
 
CoworkersTime
 

Mulighet for å legge inn både fornavn og etternavn. Sammen utgjør fornavn og etternavn et visningsnavn. Visningsnavnet tilsvarer det tidligere navnefeltet og er det er dette feltet som er tilgjengelig i medarbeiderlista og på alle steder hvor man kan velge en medarbeider. Hvis man skriver et navn i fornavnfeltet og et etternavn i etternavnfeltet vil disse to automatisk komme i visningsnavnfeltet, med fornavnet først. Man kan overskrive dette hvis man vil.
 
CoworkersForeAndLastname
 
 
 

Mulighet for å legge inn dato for når arbeidsforholdet opphører. Feltet er i utgangspunktet skjult, men det kan gjøres synlig i konfigurasjonsmodus.
CoworkersEndWorking
 
 

Det er ofte hensiktsmessig å kunne ha mulighet for å registrere to adresser, for eksempel en postadresse og en besøksadresse. Derfor er det nå lagt inn mulighet for to adresser i skjemaet. Det er også lagt inn et felt for fylke. Dette blir automatisk oppdatert når man legger inn et norsk postnummer.
 
PersonsTwoAdresses

 

 

 

 

 

 

CRM/kundemodulen

 

En kunde kan settes som aktiv. Tidligere har dette vært en del av merkelappfunksjonen, men nå er det blitt lagt inn en egen spesifikk knapp for å sette en kunde aktiv. I kundelista er det en hurtigvisningsknapp for å vise alle kunder, kun aktive kunder eller kun inaktive kunder.

Hurtigfilter for visning av alle, kun aktive eller kun inaktive kunder

Hurtigfilter for visning av alle, kun aktive eller kun inaktive kunder

 

Kontroll for å sette en kunde aktiv på kundekortet

Kontroll for å sette en kunde aktiv på kundekortet

 
 

Det er lagt inn en ny gadget for dashbord som viser dine kundeoppfølginger.
 

I kundemodulen er det nå lagt inn en produktrapport. Den viser en samlet liste over hvilke produkter som de forskjellige kundene har. Produktrapporten nås ved hurtigknappen over filteret

Rapport over kunder og produkter

Rapport over kunder og produkter

 

 

Kontaktpersonmodulen
 

Kontaktpersonregisteret er strammet inn slik at man ikke lenger har anledning til å registrere flere kontaktpersoner med samme e-postadresse.
 

På kunder og leverandører kan man legge inn kontaktpersoner. Det er nå mulighet å velge blant disse når man legger inn en oppfølging.
 
ContactPersonChoosenOnFollowUp

 

 

Leverandørmodulen

 

Nytt skjemadesign. Det er lagt inn seksjoner i hovedskjemaet for oppfølginger og kontaktpersoner. Det er også lagt til rette for bruk av merkelapper, egendefinerte felter (tags) og egendefinerte referansefelter.
 

Merkelapper, tagfelter og referansetabeller kan konfigureres

Merkelapper, tagfelter og referansetabeller kan konfigureres

 

Godkjenningsfunksjonen av leverandører er utbedret.
 

Ny funksjon for oppfølging av leverandører. Man kan legge inn planlagte møter, gjennomganger, revisjoner etc i forbindelse med leverandørforholdet. En oppfølging kan også knyttes mot kontaktpersoner hos leverandøren.
 
ContactsFollowups
 

Det er lagt inn hurtigfilter for merkelapper i toppen av leverandørlista.  
 
ContactsTagFilter
 

Ny rapport over hva leverandører er deltaker på. Over lista over leverandører er det en ny visningsknapp "Deltakere". Knappen fører til en rapport over hvilke registreringer som leverandørene er deltaker på.
 

Eksempel på deltakerrapport for leverandører på avdelinger

Eksempel på deltakerrapport for leverandører på avdelinger

 
 
 

Det er lagt inn mulighet for å registrere to adresser for hver leverandør. Det er ofte behov for å ha en postadresse og en besøksadresse. I tillegg til vanlig adresse kan man også legge inn fylke. I Norge kommer fylke og poststed automatisk inn når man skriver postnummer.
 
PersonsTwoAdresses

 

 

Produktmodulen

 

Egen systemgruppe for produktadministratorer. Medlemmer av denne gruppen har rettigheter for endring av alle produkter. I utgangspunktet deltar systemgruppen Administratorer i denne gruppen.
 

Liste over produktleverandører. Under et produkt kan man registrere hvilke leverandører som leverer produktet, og eventuelt hvilken pris de tar for det. Man kan sette en av dem som hovedleverandør.
ProductsContactsList

 

 

Prosjektmodulen

 

Det er mulig å se prosjektene som i en listevisning, i tillegg til å kunne se prosjektene i en trestruktur som før.
 

Det er lagt til flere filtreringsmuligheter, som for eksempel mulighet for å filtrere etter prosjekttype.
 

Proskektskjemaet har fått nytt skjemadesign.
 

 

Prosessmodulen

 

Det er mulig å koble risikohendelser til en prosess. Hvis en prosess er visualisert med flytkart og prosessen er koblet til risiko, vil det komme en risikoknapp oppe til høyre over flytkartet.

Knapp for risiko fra prosessflytkartet

Knapp for risiko fra prosessflytkartet

 

Det er lagt til flere filtreringsmuligheter, som for eksempel mulighet for å filtrere etter prosjekttype.
 

Proskektskjemaet har fått nytt skjemadesign.

 

Kontrollpanelet

 

Sidemenyen med systemkonfigurasjonsvalg og modulkonfigurasjonsvalg er reorganisert slik at rekkefølgen er lik både på forsiden og sidemenyen.
 

Under hver modul er det egne knapper for konfigurasjon av grunndata. Tidligere var dette kun tilgjengelig fra strukturen under valget "Grunndata"

 

 

Visuell

 

Navnet/beskrivelsen på et objekt kan vises i kartet som en merkelapp. Merkelappen kan plasseres fritt i forhold til objektet. Som standard inneholder merkelappen utstyrs- eller lokasjonsnavnet, men dette kan overskrives med en eget tilpasset tekst.
 

Merkelappen kan fritt plasseres ved objektet

Merkelappen kan fritt plasseres ved objektet

 

Både tekst og plassering av merkelappen kan justeres på skjemaet til objektet

Både tekst og plassering av merkelappen kan justeres på skjemaet til objektet

 

Det er mulig å legge ut tekst som ikke er knyttet til noe objekt. Det kan for eksempel være informasjon eller forklaringer i kartet. Teksten kan fritt formateres og plasseres hvor som helst

 

Inspeksjon

 
Inspeksjon er en ny modul for HMS-vernerunder, brannvernrunder og sikkerhetsinspeksjoner. Inspeksjon er integrert med lokasjons og utstyrsmodulene og man bruker dette som utgangspunkt for å lage inspeksjonsrunder. Hver gjennomføring planlegges som en oppgave.
Dette avsnittet vil bli oppdatert med mer informasjon.

 

 

Datalogger (driftslogger)
 

Funksjonen for å registrere driftslogger på utstyr er bygd om. Funksjonen omfatter nå også lokasjoner. Datalogger kan brukes til å registrere temperaturmålinger, vedlikehold, servicer, forbruksmålinger og andre observasjoner og hendelser på et utstyr eller lokasjon.

Dette avsnittet vil bli oppdatert med mer informasjon.

 

 

Utstyrsmodulen
 

Ny oppgaveknapp på underutstyrslista. Hvis et utstyr har underutstyr, vil det komme en liste over dette utstyret på høyresiden av ustyrskortet. Nå er det kommet en knapp for oppgaver på hver linje i den lista. Hvis det er ligger oppgaver på underutstyret kommer dette frem som antall på knappen.
 
SubEquipmentTasks
 

Mulighet for å ha en kolonne med utlånspris i utstyrslista. I lista over utstyr er det kommet en kolonne med utlånspris per dag.
EquipmentRentalFeeColumn

Mulighet for å ha kolonner for leverandør og kunde i utstyrslista.

 

 

Risikomodulen

 

Risikodiagrammet kan settes til å kun vise antall hendelser i rutene. Hvis man klikker på tallet får man opp en liste med risikohendelser som antallet representerer.
 

Mulighet for å markere flere risikohendelser og slette dem i en operasjon
 

Diagramoppsettet og typerapporten er utbedret slik at rutene er plassert på samme måte som diagramvisningen av hendelseslista.
 

På utskrift av en risikohendelse står maks risikoverdi i boksen med hendelsens risikoverdi.
 

Maks risikotall ved risikotallet. I dette eksempelet 9 av 9 oppnåelige

Maks risikotall ved risikotallet. I dette eksempelet 9 av 9 oppnåelige

 

 

 

Andre forbedringer
 

Referansefilter i avvikslisten
 

Mulighet for å legge inn oppgaver på en samsvarsbesvarelse. For å tilfredstille kravet i et punkt på samsvar kan det være hensiktsmessig å planlegge det som en eller flere oppgaver.
 

Unike referansetabeller for personmodulene
 

Mulighet for å velge hvilken oppgavetype man skal registrere når man oppretter en oppgave direkte fra oppgavekalenderen.
 

Mulighet for å filtrere på merkelapper i dokumentlista
 

Forbedring av konfigurasjonsmodus. Feltnavnet i konfigurasjonsboksen er gjort noe større og man kan klikke på Enter for å lagre endringen og lukke konfigurasjonsboksen.
 

Nytt filter for "Mine oppgaver" i oppgavemodulen. Filteret lister ut de oppgavene som man er ansvarlig for.