Versjon 2014.14 - 2014-10-04        

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Siste endringer og forbedringer >

Versjon 2014.14 - 2014-10-04        

Versjon 2014.14 inneholder mange forbedringer og nyheter. I tillegg til det som beskrives her, er det også skjedd store endringer i grunnstrukturen i Landax. Store deler av kjerneprogramvaren er omarbeidet, slik at vi har bedre potensiale for skalering og modernisering av modulene. Det er også gjort en rekke visuelle forbedringer og nye funksjoner som vi håper brukerne vil sette pris på.

 

Modul for visuell utstyrs- og lokasjonskontroll

Denne versjonen inneholder en ny modul for visuell utstyrs- og lokasjonskontroll. Modulen heter "Visuell", og er en kobling spesielt mot lokasjons- og utstyrsmodulen. Et kart i Visuell er en visualisering av en lokasjon. Lokasjoner og utstyr kan settes ut på kartet, og gi kartet egenskaper. Her vil vi også implementere en ny variant av vernerundemodulen, og også gjøre oss bruk av data opparbeidet i risiko- og avviksmodulene.

 

Modulen finner du inne i lokasjonsmodulen. Merk at denne lisensieres som en egen modul. Dersom du ikke har Ultimate-lisens, må modulen kjøpes separat.

 

På lokasjonskortet vises tegning over lokasjonen. Ved klikk på kartet kommer du rett inn i Visuell.

 

locations-visual

 

visual-usemode

 

Alle kart tegnes direkte i nettleseren. Det er en fordel om grunnleggende plantegning importeres fra eksisterende CAD-program, helst i SVG-format. Alt soml settes inn på kartet, regnes som "Objekter". Verktøyet inneholder avanserte funksjoner for skalering, flytting, rotering etc. Hele kartet er skalerbart, noe som gjør at man kan zoome inn f. eks. med scrollehjul på mus, eller med finger-"gesture" på nettbrett. Kart kan eksporteres til høyoppløselig (vektorbasert) PDF, og høyoppløselig bilde. Kartet kan versjoneres, slik at du kan jobbe med utkast, og kan arkivere gamle versjoner som du ønsker å ta vare på for historikkens skyld. Det støttes også "angre"- og "gjør om"-funksjon, slik at man kan jobbe litt mer dynamisk uten å være redd for å slette objekter på kort sikt.

visual-editmode

 

Eksempel på markering av flere objekter, for skalering, flytting, sletting, etc.

visual-mark

 

Alle objekter organiseres i lag. Det kan opprettes ubegrenset antall lag. Man kan låse lag, skjule dem, flytte rekkefølge, bytte navn, bytte lag for alle marker objekter på en gang, markere alle objekter i et lag, etc.

visual-layers

 

Man kan sette inn grafikk enten fra Landax' mediebibliotek ("Symboler"), fra et eget mediebibliotek (se punktet lenger ned om Mediebibliotek), eller hente bilde fra en nettadresse. Symbolbiblioteket inneholder skalerbare symboler som utarbeides av Landax. For å dra inn bilder, kan man bla i verktøypanelet og dra bilder rett inn på kartet, eller man kan trykke på åpne-linkene for å få opp hele biblioteket for enklere navigering. Da kan man også sette inn flere bilder om gangen.

visual-symbols

 

Alle objekter kan kobles til utstyr eller lokasjoner. Nederst i verktøypanelet vil man enkelt kunne dra ut uplassert utstyr og lokasjoner som ligger under kartets lokasjon. Utstyr/lokasjon kan i ettertid bli tildelt et bilde.

visual-unusedobjects

 

Et objekt har sitt eget redigeringsskjema, hvor egenskaper kan redigeres. Objektet kan kobles til enten utstyr eller lokasjon. Ved kobling til lokasjon, regnes det som en peker til en underlokasjon eller en annen lokasjon. Ved klikk på lokasjonen på kartet, vil man navigere inn til neste kart, eventuelt åpne lokasjonen opp i lokasjonsmodulen. Ved bruk av utstyr, vil du få frem informasjon om utstyret, og få mulighet til å få frem hele utstyrskortet.

object-edit

 

Besøker man et utstyr som er plassert på et kart, vil man kunne gjenfinne kartet og klikke seg direkte inn på det.

equipment-visual

 

Et kart i visuell knyttes mot lokasjoner. I lokasjonsmodulen vil man få forhåndsvisning av kart over lokasjonen dersom det finnes.

visual-locations

 

 

Mediebibliotek

Vi har utviklet et mediebibliotek hvor dere kan legge inn egne bilder som skal brukes i systemet i forskjellge moduler. Dette er i første omgang utviklet for å kunne brukes i Visuell, men er også klargjort for bruk på oppslagstavle, dashbord, flytkart etc. Mediebiblioteket finner du på Kontrollpanel -> Mediebibliotek. For å kunne administrere biblioteket, må man ligge i brukergruppen "Mediebibliotek Administrator". Som standard ligger "Administratorer" inne.

 

Mediebiblioteket har en enkel mappestruktur, en søkeboks, og mulighet for å laste opp bilder enten manuelt eller ved å dra inn flere bilder om gangen rett fra datamaskinen.

 

media-list

 

Ved å dobbelklikke på et bilde, får du opp et redigeringsskjema. Der kan navn og filnavn endres, og bildet kan tagges med merkelapper (Settes opp sammen med andre merkelapper på Kontrollpanel -> Grunndata). Det fremkommer også på skjemaet om og hvor bildet er i bruk, og i de tilfeller vil ikke bildet kunne slettes. Bildet under er i bruk på et kart i Visuell. Biblioteket støtter filformatene JPG, GIF, PNG, SVG.

media-edit

 

Skjemadesign

Vi har endret måten vi jobber med skjemaer på. Det har også medført et nytt skjemadesign. Et godt eksempel er produktskjemaet. Skjemaene tilpasser seg også mobile enheter mye bedre enn tidligere. Det nye skjemadesignet vil bli rullet ut til alle skjemaene i systemet fremover.

 

Grunndata

En del av grunndata er bygget opp til nye skjemaer og lister.

 

Produkter

Det er nå et eget felt for Ansvarlig person på produktkortet.

Mulighet for å sette et produkt til inaktivt.

Mulighet for å markere flere produkter om gangen for å redigere dem.

Det er nå mulig å risikovurdere produkter.

Skjema er bygget på ny med nytt design.
product-form

 

Risiko

Risikohendelser kan nå knyttes mot flere avdelinger om gangen. Tidligere var det kun mulig med én avdeling.

Mulighet for å filtrere risikohendelser på lokasjon og avdeling.

Det er nå laget mulighet for å synkronisere kvantifisering mellom før- og etter tiltak.
risk-sync
 

Det er nå mulig å markere en eller flere hendelser, og velge å skrive dem ut eller å eksportere til excel eller PDF.
risk-multichoise
 

Versjonsstyringen på hendelser er bygget litt om. Det er nå en ny knapp som heter "Kopier til historikk". Den lager en ny identisk versjon som legges til historikken. Knappen som eksisterte fra før, heter nå "Lag ny versjon". Denne medfører at man legger en kopi av hendelsen i historikk og i tillegg flytter alle risiko-etter-tiltaksverdiene opp i før-tiltaks-seksjonen, mens verdiene i etter tiltaks-seksjonen blir satt til laveste mulige verdi. (Sistnevnte kan konfigureres per risikotype). I tillegg settes Kartlagt dato til dagens dato.
risk-copy-history
 

Det er utarbeidet et forklaringsrapport for risikooppset per type. Denne er tilgjengelig under "Konfigurer typer" på risiko-kontrollpanel.
risk-typeconfig
 
Rapporten inneholder gir en god oversikt over hvordan typen er konfigurert. Det er mulig å eksportere til PDF.
riskreportpdf

 

Sjekklister

Mulighet for å gi brukere administatorrettigheter kun til sjekklistemodulen. Dette kan gjøres ved å legge personer til i brukergruppen "Sjekklister Administrator". Som standard ligger brukergruppen "Administratorer" inne, slik at alle "Administratorer" også er "Sjekkliste Administrator".

Sjekklistebesvarelser kan slettes flere om gangen ved å markere den i lista, og trykke Slett.

Det er nå mulig å endre navn på svargrupperinger. Disse håndteres som regel automatisk, men i noen tilfeller ønsker man å endre navn på dem. Dette gjøres ved å bruke blyanten ved siden av grupperingen i trestrukturen til venstre.
survey-grouplink

 

Brukergrupper og rettigheter

Mulighet for å skrive ut flere brukergrupper om gangen. Gjøres fra Brukergruppe-modulen (Kontrollpanel).
groups-print
 

Ved oppsett av rettigherer for en brukergruppe, er det nå mulig å se på moduloversikten om modulen har egne rettigheter i denne gruppen eller ei.
groups-permissions
 

Ved oppsett av rettigheter på dokumentmapper, kan man nå se på mappekortet hvilke brukergrupper som har angitte rettigheter på den konkrete mappen. Ved klikk på gruppenavnet, får man anledning til å se og justere på rettighetene.
documentfolder-permissions
 

 

HACCP

Planer og Trinn i HACCP kan kobles til lokasjon.

Det er laget en rapport over trinn med tilknyttede notater - en operasjonsbeskrivelse.

 

Prosesser

For flytkart koblet til prosess, fremkommer det nå en knapp for Risikohendelser, Oppgaver og Dokumenter i toppen av kartet. Knappene gir anledning til å hente og administrere direkte fra kartet.

Det fremkommer også en del informasjon om prosessen.

 

flowchart-processinfo

 

Eksisterende flytkart kan kobles til prosess i prosessmodulen. Der kan man også opprette nye flytkart direkte. Ved å koble flytkart til prosess, kan man dra nytte av informasjonen og data som er knyttet til prosssen, samt at man kan vedlikeholde et ryddig prosessbibliotek.

 

process-connect-flowchart

 

Medarbeidere

Det er nå en funksjon for å tilbakestille passord for en eller flere brukere om gangen. Dette er en effektiv måte å tildele nye brukere passord på. Brukerene får en e-post som de må klikke på en link i, for så å få en mulighet til å sette passord. Dette gjøres ved å markere en eller flere medarbeidere, og trykke på "Tilbakestill passord"-knappen. Dette er også mulig via en knapp inne på medarbeiderkortet.
coworkers-resetpassword

 

Ved inntasting av postnummer på medarbeiderskjema, foreslår systemet automatisk poststed.
postnumber
 

Det er mulig å vise og eksportere medarbeidere med kontaktpersoner. Bruk knappen "Vis kontaktpersoner" i filteret.
showcontactpersons

 

Det er nå mulig å sette opp egne rettigheter for medarbeidermodulen. Ved å sette opp en egen brukergruppe, og legge medarbeidere til i denne gruppen, vil de kunne få egne rettigheter her. Se Brukergrupper og rettigheter for nærmere info. Spesielt for medarbeidermodulen er at det kan angis at medarbeidere skal ha rettigheter til alle medarbeidere i egne brukergrupper, eller spesifikke brukergrupper. Eksempelvis kan man opprette egne team som da får lesetilgang til alle andre i teamet. Dette kan da gå på tvers av avdelingsstruktur og andre tidligere begrensninger.
 
Rettighetstyper det kan inndeles i er:

oLese kontaktinfo: Navn, adresse og generell kontaktinformasjon. Dersom en bruker kun har denne rettigheten, vil annen info forsvinne fra medarbeiderlisten.

oLese all info: Kan åpne opp medarberkortet og lese all tilgjengelig informasjon der.

oSkrive: Kan endre på all info på medarbeideren.

oGi tilgang: Kan gi tilgang til brukeren, og legge den inn i brukergrupper.

oSlette: Kan slette brukeren. Merk at sletting som standard er deaktivert i systemet

coworker-permissions
 

Dashbord

Gadget for dokumentmappe viser også mappestrukturen til venstre når man åpner opp biblioteket. Man kan derfor enkelt sette inn en gadget på dashbordet, som viser et utvalg av dokumentbiblioteket.
gadget-document
Ved klikk på mappen åpner dokumentbiblioteket seg opp, og viser den valgte delen av strukturen til venstre. Man kan da administrere biblioteket innenfor strukturen som ble valgt på dashbordet.
gadget-document-open
 

Flere felter er nå tilgjengelig for visning på personsøk-gadget: Nummer, Avdeling, Brukernavn, Adresse, Postnummer, Sted, Telefonnummer.
gadget-personsearch

Oppslagstavlegadget kan filtreres på kategori i tillegg til type.

Det er laget en ny gadget for å vise en avviksliste basert på et egendefinert filter. Filteret kan settes opp i den nye Datafilter-modulen (se under).
Ved bruk, vil modulen kun benytte seg av filter-valget på datafilteret.
 

Datafilter

For å øke fleksibiliteten i systemet, har vi laget en modul som gir anledning til å opprette faste filtere og spørringer mot alle data i systemet  (alle data som er tilgjengelig gjennom vårt offentlige API). Modulen finnes på Kontrollpanel -> Datafilter. Denne modulen er en avansert modul, som krever god teknisk kompetanse for å bruke. Vi vil jobbe videre med bruksområdene for denne modulen, og vil også koble den tettere sammen med APIet, slik at modulen har en lavere terskel til f. eks. å få ut kontinuerlig oppdaterte rapporter til Excel eller andre interne systemer. Foreløpig kan den brukes i ny gadget for avviksliste basert på filter, samt som et fast filter ved uttak av data gjennom API ("filterid"-parameter i URL).

 

I toppen av oppsettet av et datafilter, får man anledning til å registrere navn, og hvilken datamodell det gjelder. Ved valg av datamodell, får man en beskrivelse av datamodellen til høyre.

datafilters

 

Lenger nede får man anledning til å velge hvilke kolonner man ønsker å hente ut, hvilke relaterte datamodeller man ønsker å utvide på, hvilken sortering det skal være, og til sist men viktigst, hvilket filter man ønsker på dataene. Mens man skriver i feltene oppdateres en forhåndsvisning av resultatet under. Merk at alle data som hentes ut gjennom API alltid er filtrert på rettighetene til pålogget bruker.

datafilters-filter

 

Generelt

Det er nå mulig å sette opp standard antall rader per side i lister. Dersom ingen er valgt, velges det som er modulens standard - som regel 25. Dette er tilgjengelig i modulene Protokoll, Kontaktpersoner, Leverandører, Medarbeidere, Kunder, Dokumenter, Utstyr, Avvik, Produkter, Risikohendelser og Oppgaver.
defaultpagesize
 

Logo viser på innloggingsbildet, dersom systemet kjenner til hvilken bedrift som skal logge på. Dersom domenet https://dinbedrift.landax.no brukes (bytt ut "dinbedrift" med ditt database-/instansnavn), vil systemet kjenne til dette før man logger på. Generelt anbefales det å bruke *.landax.no-domenet å logge på med fremfor iksentral.no.

Norske helligdager er lagt inn frem til 2017.

 

Dokumenter

Ved dokumentoppretting fra mal, settes revisjonsdato til dagens dato.

Det er nå mulighet for å hindre redigering av godkjente dokumenter. Dette styres av valget på kontrollpanel som heter "Tillat å redigere godkjente dokumenter". Valget er som standard skrudd på. Ved å skru det av, vil systemet hindre at dokumenter redigeres så lenge de er godkjente. Man kan da bruke dokumentversjonering for å gjøre endringer i dokumenter. Det hindrer feilaktig redigering i godkjente og ferdige dokumenter. Se dokumentversjonering for mere info.
document-approved

 

Prosjekter

Dersom man bruker prosjektmaler, kan man nå velge å linke inn dokumenter fra dokumentbiblioteket til malen, og samtidig oppgi at disse dokumentene skal dupliseres ved bruk av malen. På den måten kan man vedlikeholde dokumenter internt i dokumentbiblioteket. Dokumentene vil være koblet mot prosjektmalen. Ved opprettelse av nytt prosjekt basert på mal, vil disse dokumentene kopieres ut fra dokumentbiblioteket og inn i det nye prosjektet. Det er en gunstig løsning dersom man har faste skjemaer som skal fylles ut i forbindelse med prosjekter.
Man kan angi per dokument om det skal kopieres, eller fortsette å være et koblet dokument.
projects-documentduplicate
 
Selv om dokumentet kopieres og blir et selvstendig dokument, vil det være sporbart tilbake på Relasjon-fanen på dokumentet på det nye prosjektet.
project-duplicatedocument-relation

 

Oppgaver

Merkelapper kommer med i Excel-eksport av oppgaveliste.

Oppgaver kan knyttes til flere utstyr samtidig.
task-equipment-multiple
 
På utskrift og e-postsending, fremkommer valgt utstyr nederst.
task-equipment-multiple-print

 

Kontaktpersoner

Mulig å redigere flere kontaktpersoner av gangen. Kryss av i sjekkboksene ved siden av navnene i lista, og velg rediger.

 

Leverandører

Mulig å vise og eksportere leverandører med kontaktpersoner. Bruk knappen "Vis kontaktpersoner" i filteret.
showcontactpersons

 

Avdelinger

Mulighet for å slette flere avdelinger om gangen, dersom de ikke er i bruk.

 

Avvik

Ved e-post-/SMS-sending fra avvik, har man nå mulighet til å sende til kunde, leverandør og kontaktperson valgt på avviket.
incidents-email

Ved valg av ansvarlig og saksbehandler, er ikke lenger inaktive brukere tilgjengelige for valg.

 

Kompetanse

Rettigheter på kompetanse kan nå settes opp. Se Brukergrupper og rettigheter for nærmere info. Hvis du ønsker at brukere f. eks. skal kunne registrere kompetanse på seg selv, kan det opprettes en egen brukergruppe som har tilgang til å opprette kompetanse, samt å redigere egen.
competence-permissions

 

Notater

Merkelapper er nå tilgjengelig på notater. Notater er per i dag tilgjengelig på Oppgaver, Prosjekter, Kompetanse, Utstyr, Dokumenter, Kunder og Leverandører.
notes-tags

 

Utstyr

Spesifikasjoner fremkommer på utsrkriftskortet.

Under-utstyr fremkommer på utstyrskortet.
equipment-children
 

Det er nå laget et nytt register for "Fabrikat"/Merke. Dette finnes på Kontrollpanel -> Grunndata -> Utstyr -> Fabrikat. I tillegg er det også felter for modellnummer og serienummer.
equipment-brand