Versjon 2014.13 - 2014-08-02

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Siste endringer og forbedringer >

Versjon 2014.13 - 2014-08-02

Kundeportal
 

Dette er en ny kommunikasjonskanal mellom brukerne av Landax-systemet og Landax AS. Løsningen inneholder nå mulighet for å registrere supportsaker, ordre og forbedringsforslag. Kundeportalen er tilgjengelig fra toppmenyen oppe til høyre, og i kontrollpanelet.
 

Du registrere tre typer saker i kundeportalen:

Supportsak: Hvis du har et spørsmål om systemet og du ikke finner svar i brukerveiledningen, kan du legge inn en supportsak og få skriftlig svar kostnadsfritt.

Ordre: Dette er oppdrag som inneholder utvikling, tilpasning eller faglig bistand som du ønsker utført av Landax AS.

Forbedringsforslag: Forslag til forbedring av systemet.

 

Når du oppretter en sak kan du legge inn filvedlegg og velge ønsket saksbehandler i Landax AS.

 

I kundeportalen er det løpende oversikt over åpne saker. Du kan ha en dialog med saksbehandler om sakene i kommentarfeltet.

 

Kundeportalen er tilgjengelig for brukere som er satt som kontaktpersoner hos Landax. Hvis du ønsker tilgang, ta kontakt med den som er ansvarlig for Landax-systemet i din organisasjon.

 

Vi har lagt til rette for fildistribusjon av fra Landax AS til kundene. Dette vil i første rekke dreie seg om tekniske ressurser som for eksempel API-dokumentasjon, integrasjonsløsninger etc.

 

Denne løsningen er under utvikling, og vil få flere muligheter fremover.

 

 
 

Nye funksjoner, endringer og forbedringer

 

Toppmenyen

Menyen oppe til høyre er bygget om. Nå er navnet til den som er pålogget flyttet inn i menyen. Menysymbolet er endret til et person-ikon. For de som har tilgang til kundeportalen har også fått noen nye valg i forbindelse med den.
 

Ny meny oppe til høyre

Menyen oppe til høyre er endret

 

 

Kontrollpanelet

Startsiden for kontrollpanelet har fått et nytt utseende. Valgene er organisert i tre kolonner. Det er en egen seksjon for kundeportalen for de som har tilgang til den.
 

Nytt utseende på startsiden på kontrollpanelet

Startsiden på kontrollpanelet har fått nytt utseende

 

Funksjonen for å sette systemet i konfigurasjonsmodus ligger under valget Generelt. Du kan imidlertid holde muspekeren over kontrollpanel-ikonet på toppen og klikke på øyeikonet som kommer frem.

Snarvei for å sette systemet i konfigurasjonsmodus

 

Notater

Notatfunksjonen er en mulighet for å legge inn korte tekster som notater kommentarer, høringsuttalelser og forslag i en liste tilknyttet for eksempel et dokument eller et prosjekt. I lista vises opplysninger om når notatet ble registrert og hvem som har skrevet det. På modulene dokumenter og prosjekter er notatlista flyttet fra fanen til selve skjemaet. I dokumentmodulen kan er det mulighet for å skrive notater for både selve dokumentet og for de forskjellige versjonene.

 

Nytt dokument som utkast

Det er nå mulig å legge inn et nytt dokument som utkast. Man kan senere sette det som aktivt dokument når det er ferdig bearbeidet, vært på høring, blitt godkjent etc..

 

Valget for aktiv på dokument-kortet styrer hvor vidt hele dokumentet er aktivt eller ei.
 
Velg status når du legger inn dokumentet

 

Du kan endre status på et eksisterende dokument ved å velge det i toppen av skjemaet.

DocumentsStatusChooser

 

 

Endring i dokumentregisteret

Den nye versjonen har en endring i hvordan ikke-aktive dokumenter vises. Ikke-aktive dokumenter har fått dokumentstatus Arkiverte. Arkiverte dokumenter vises nå under filtervalget Arkiverte.

 

Filtervalg for å vise inaktive dokumenter

 

Statusfilter i dokumentlista

Aktive: Dokumenter som er aktive vises under filtervalget. Her vises det en linje per dokument.

Arkiverte: Her vises alle arkiverte versjoner, i tillegg til dokumenter som er arkiverte.

Utkast: Her vises alle utkastversjoner på alle dokumenter, tillegg til dokumenter som kun er satt som utkast.

Alle versjoner: Her vises alle versjoner av alle dokumenter. Også arkiverte dokumenter.

 

Under filtervalgene Arkiverte, Utkast og Alle versjoner vises det hvilke av versjonene som er gjeldende versjon.

 

Under versjonsfanen på et dokument er gjeldende versjon markert med en stjerne.

 

DocumentsAvticeStar

 

 

Stedsfortreder for e-post

På medarbeiderkortet er det mulighet for å angi at all utgående e-post skal sendes til en annen medarbeider for en periode. Opprinnelig mottaker vil legges på kopi-listen.

 

stedsfortreder

 

 

Begrensning for hvem som kan ha hvilke roller i avviksbehandlingen.

Det er nå mulig å angi på både avvikstyper og -kategorier hvilke brukergrupper som har lov til å registrere, være ansvarlig, behandle, og lukke avvik. På denne måten kan man angi at f. eks. enkelte avvikskategorier krever at spesielle personer eller grupper er ansvarlig for lukking. Les mer om begrenset tilgjengelighet her.

 

 

Andre endringer og forbedringer

Mulighet for å vise kun antall hendelser i rutene i risikodiagrammet, samt mulighet for å velge hvilke tekstfelter som ønskes synlig.

Økonomiske registreringer er tilgjengelig som en hovedfane i utstyrsmodulen. Der vises økonomiske registreringer på tvers av alt utstyr det filtreres på.

Kompetansemodul har fått et visuelt løft.

Mulighet for å sette opp e-postvarsling i forkant av fraværsoppfølginger. Se Kontrollpanel -> Varsling.

Mulighet for å velge flere dokumenter og sette spesifikasjoner på dem samlet

Status på avvik som sendes per e-post via standard-mal, vises i toppen på e-posten

Mulighet for å merke flere saker på en protokoll og sende dem per e-post

Nytt utseende på logg-inn-vinduet.

Diverse forbedringer i konfigurasjonen av risikomodulen

Flere felter tilgjengeliggjort i kunde-, leverandør- og kontaktpersonlisten.

Ved opprettelse av protokoll basert på mal, settes nåværende bruker som ansvarlig på protokollen.

Ved uttak av produkter (reservedeler) på utstyr, regnes det som et uttak fra lager.

Kun dokumenter markert som mal kommer opp ved kopiering fra mal i moduler.