Utfylling av dokumentforespørsler

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Moduler > Prosjekt >

Utfylling av dokumentforespørsler

For å besvare en dokumentforespørsel, gjør du slik:

 

For forespørsel om dokument fra mal:

 

Klikk på forespørselen, du vil her få to valg:

 

 

clip0177

 

Se veiledning for bruk av dokumentmodulen, for hvordan du behandler dokumentet ditt videre.

 

Når dokumentet er opprettet basert på malen, vil dokumentforespørselen bli gul, som indikerer status utkast. Grønn forespørsel er aktivt dokument.

 

clip0180

 

Ved å trykke på blyanten på dokumentforespørselen, vil du komme til skjema for redigering av dokument. Ved å velge status aktiv, vil dokumentforespørselen bli grønn.

 

 

clip0179