Ulike dashbord for prosjekt og delprosjekt/ulike typer

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Moduler > Prosjekt > Prosjektdashbord (Kundeeksempler) > Mesta AS >

Ulike dashbord for prosjekt og delprosjekt/ulike typer

I de tilfellene man ønsker ulikt oppsett av dashbord, om det er å skille på delprosjekt og hovedprosjekt, eller om det er å gi ulike typer prosjekt ulike oppsett, så følger man samme fremgangsmåte.

 

Start med å sette opp ulike typer prosjekter på kontrollpanelet -> Prosjekt:

 

 

clip0231

 

Oppsettet her viser flere ulike typer prosjekt, som benyttes til å vise ulike typer delprosjekter i to gadgeter i prosjektrommet.

 

 

Gå tilbake til prosjektmodulen, og åpne et prosjekt, og aktiver konfigurasjonsmodus:

 

Du får nå en knapp for å sette opp seksjoner for denne modulen. Dette styrer hvilke faner som er synlige.

 

clip0233

 

 

Trykk på sett opp seksjoner, og du vil få opp et vindu med flere valg.

 

Her har vi fire faner som heter oversikt, men som er synlige for ulike delprosjekter. Formålet med dette er at brukeren skal oppleve at de beveger seg sømløst mellom ulike typer prosjekters dashbord. For hver seksjon har vi styrt synlighet og tilgjengelighet for de ulike typer prosjekter.

 

clip0234

 

 

For å opprette et ny seksjon, for eksempel en ny startside for en prosjekttype, så kan vi opprette en seksjon.

 

1. Opprett ny seksjon, og velg om du skal starte med dashbord eller URL:

clip0235

 

2. Du kan velge mellom å opprette nytt dashbord, eller bruke et eksisterende. Ønsker du å kopiere et dashbord for å ha noe å ta utgangspunkt i, gjør du slik:

 a) Velg et eksisterende dashbord

 b) Trykk så på dette ikonet: Dette gjør at dashbordet kopieres, og kobles til din nye seksjon.

clip0236

 

Gå tilbake til prosjektrommet ditt, og du vil finne den nye seksjonen der for videre oppsett av dashbord.