Timeregistrering

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Moduler >

Timeregistrering

Hensikt

Timeregistrering er en modul for registrering av timer og fravær. I denne modulen kan du legge inn et komplett timeregistreringsopplegg som omfatter medarbeidere, avdelinger, prosjekter, arbeidstimer, fravær og ferie. Selve timene legges enkelt inn i en brukervennlig månedsoversikt.

 

hours-matrix

 

Gode tips

Tenk igjennom hvilken struktur du ønsker å ha på timeregistreringen, og hvilke satser som skal brukes. Tilpass systemet til driften, og motsatt.

hours-form