Fra dokument

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Kontrollpanel > Maler >

Fra dokument

Et alternativ når man skal lage mal, er i lage den i Word. Under er det en beskrivelse hvordan man går frem, steg for steg.

 

Fletting av dokumenter er kun tilgjengelig for filformatene .doc, .docx, .rtf, .txd. Fletting skjer via en ekstern tjeneste. Layout vil i noen tilfeller kunne endre seg.

 

Dette er en beskrivelse på hvordan man lager en mal for Prosjekt. Man lager mal på samme måte fra dokument for andre funksjoner/moduler i systemet.

 

1. Gå til Kontrollpanel, og deretter inn på Maler.

 

2. Velg ønsket modul i venstremenyen.

 

3. Klikk på "Malfelter: Prosjekter (Prosjekter)". Det vil da lastes ned en fil som inneholder alle flettefelter.

clip0030

 

4. Åpne Word og velg "Mailings", klikk på "Select recipients", velg "Use existing list"

maler

 

5. Velg filen som heter "template_fields_projects_view" og åpne.

word

 

6. Velg "Insert merge field" og velg fra listen hvilket felt du vil sette inn. Nå kan du forme malen slik du ønsker, og flettefelter med data fra prosjektet.

mergefields

 

7. For å bruke malen, må den lastes opp i IK-Sentral.  Last opp filen i Dokumentbibioteket og gå deretter til Kontrollpanel, velg Maler og så Prosjekter. Klikk på Opprett ny mal.

nymal

 

8. Velg Maltype "Dokument". Skriv inn navnet på malen, f.eks. "Prosjektrapport" og velg filen du lastet opp i dokumentbiblioteket. Du kan velge om du vil at den skal kunne brukes til epostsending og utskrift.

maltype

 

9. Nå er malen tilgjengelig for bruk fra Prosjekt. Ved å klikke på knappen "Prosjektrapport", vil det lastes ned en wordfil som du kan skrive ut.

skriveutmalprosjekt