Tegning av piler

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Moduler > Prosesser > Grafisk portal >

Tegning av piler

Når du skal sette inn piler velger du den boksen du ønsker at pilen skal gå fra, og kobler den til boksen du skal peke på.

 

Klikk på blyanten med en strek (EditLine) og du vil få opp dette bildet:

 

piltegning1

Boksen pilen går fra har to ikoner på seg nå. En grønn pil for å gå tilbake uten å lagre (back), og en lagreknapp for å lagre (save).

Alle de andre boksene vil få en halv hengelås (UnlockedIcon) og strek som er koblet mot en boks vil indikere en hel hengelås (LockedIcon), samt to ikoner for å lage og fjerne knekkpunkt (anchor-point-add anchor-point-remove).

 

For nå å koble en pil fra en boks til en annen, klikk på den halve hengelåsen på boksen (UnlockedIcon), og pilen vil koble seg på. For å fjerne pilen igjen, trykk på den hele hengelåsen (LockedIcon) , og pilen vil fjernest.

 

Ønsker du at pilen skal ha knekkpunkt, klikker du på (anchor-point-add). Når du nå holder pekeren over streken du akkurat har laget, vil du få et stort pluss-ikon (Crosshair) (merk at ikonet leveres av nettleseren, og kan variere fra nettleser til nettleser). Klikk der du ønsker knekkpunktet skal være. Knekkpunktet kan flyttes etter du har plassert det. For å ta vekk knekkpunktet gjør du det samme, men klikker på (anchor-point-remove).

 

For å fjerne pilen fra en boks,så skal du gjøre samme prosess som man gjør når du lager en pil men klikke på hengelåsen for å fjerne koblingen.

 

Fjerne pilhodet:

 

Når du redigerer en boks, vil du få flere muligheter. En av disse er å kunne fjerne pilene på strekene. Dette benyttes i for eksempel organisasjonskart.

 

fjernepiler

Valget "Bruk piler på strekene" styrer om strekene har piler eller ikke.

 

Tips:

Vent med å koble piler på bokser til du har tegnet ferdig flytkartet ditt. Pilene gjør det mere komplisert om du skal flytte på hele kartet på siden din.