Gjentakelse av oppgaver

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Moduler > Oppgaver >

Gjentakelse av oppgaver

clip0037

Her kan du velge i hvilken frekvens og varighet oppgavene skal repeteres.