Rettigheter

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Moduler > Oppgaver >

Rettigheter

 

Prosjekt- og oppgavemodulen har ennå ikke støtte for fleksibel konfigurering av rettigheter.

 

Ansvarlig (og «utføres av») har alltid fulle rettigheter til oppgaven. Alle rettigheter arves, altså har man tilgang til en oppgave, har man tilgang til alle underliggende oppgaver.

Matrisen under angir standard-rettigheter til en oppgave. Dersom man har fått skriverettigheter til en oppgave, har man også skriverettigheter til alle underliggende oppgaver. Det samme gjelder leserettigheter.

Har man tilgang til en begrenset del av oppgavehierarkiet, vil overliggende oppgavenavn være synlige i trestrukturen, men ingen data utover dette.

Tilgang arves fra prosjektmodulen. Tilgang til oppgaver knyttet til prosjekt, styres også av hvilke rettigheter man har i prosjektet oppgavene ligger i.

På kontrollpanel kan man angi om avdelingsbrukere/-ledere skal ha tilgang til oppgaver som ikke er knyttet mot noen avdeling. På kontrollpanel kan det også angis om brukere kan ta sette seg selv som ansvarlig for oppgaver som uten valgt ansvarlig.

 

Generell tilgang som gis fra brukergrupper:
 

Brukergruppe (systemgruppe)

Opprette

Lese

Endre

Slette

Administratorer

Ja

Ja

Ja

Ja

Oppgaver - Administrator

Ja

Ja

Ja

Ja

Utvidet brukere

Ja

Ja

Ja

Ja

Utvidede avdelingsbrukere

(tidl. Avdelingsledere)

Ja, avdeling

Ja, avdeling.

Ja, avdeling.


Avdelingsbrukere

Ja, avdeling

Ja, avdeling.Brukere

Nei

JaObservatører

Nei

Ja 

Tilgang som gis til personer valgt inn på oppgavene (uavhengig av brukergruppetilhørighet):

 

Rolle på oppgaven

Opprette deloppgaver

Lese

Endre

Slette

Ansvarlig

Ja

Ja

Ja

Ja

Utføres av

Ja

Ja

Ja

Ja

Ansvarlige deltakere på oppgave

Ja

Ja

Ja

Ja

Deltakere på oppgave

Ja

Ja

Nei

Nei

 

Private oppgaver

Merker man en oppgave som privat, vil kun personer valgt inn på oppgaven ha tilgang til den, og evt. deloppgaver. Dersom man velger inn flere personer på en deloppgave, vil de kunne se navnet på oppgaven over i f. eks. brødsmuleindikatorer.