Symbolforklaring

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Moduler > Prosesser > Grafisk portal >

Symbolforklaring

symbolforklaring

 

Data

Brukes ved datainput i prosess

Database

I prosesser det hentes ut data fra en database, brukes dette ikonet for å beskrive databasen.

Prosess

Prosessledd

Automatisert aktivitet

En automatisert aktivitet eller en forhåndsdefinert prosess

Terminator/Alternativ prosess

Alternativ prosess

Dokument

Brukes hvis et dokument er en del av en prosess

Avgjørelse

Brukes ved avgjørelser i flytkart. (Tips: Ferdig Ja/Nei avgjørelse ligger i maler i verktøypanelet)

Rektangel

Rektangulær boks

Usynlig boks

Boks der kun teksten er synlig. Eks: Du ønsker å ha mye tekst i en boks, og plassere teksten slik du ønsker det på en enkel måte. Opprett en bakgrunnsboks, og legg den usynlige boksen over. Legg teksten din i den usynlige boksen. Nå kan du plassere teksten slik du ønsker.