Stjernerangering på kompetanse

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  FAQ >

Stjernerangering på kompetanse

Hvordan benyttes stjernerangering?

 

Stjernerangering er en mulighet til å sortere på kompetansenivå. Innehar forskjellige medarbeidere den samme kompetansen, men en av de har mange års erfaring og en annen er helt fersk- kan det være nyttig å rangere det med stjerner. Det er lurt å ha en prosedyre med bestemmelser for hvordan man oppnår stjerner, slik blir det enkelt å vedlikeholde.

 

Du kan sortere på stjerner i kompetansemodulen.

 

Stjernerangering kan brukes i det du skal bruke funksjonen for ressurskoordinering i Prosjekt. Da kan du velge at du skal ha en med en kompetanse, og at du spesifiserer kompetansenivå med stjerner.