Steg for steg

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Kontrollpanel > Brukergrupper og rettigheter >

Steg for steg

Steg for steg, slik oppretter vi en rettighetsgruppe:

 

Gå til Kontrollpanel, velg Brukergrupper i menyen til venstre.

 

Du vil nå se dette skjermbildet:

 

Klikk på den grønne knappen, Opprett ny gruppe.

rettigheter1

 

Nøkkel: Indikerer at dette er en rettighetsgruppe.

Stjerne: Indikerer at dette er en standard gruppe. Dette er gruppen alle nye brukere default blir lagret i.

Trekant: Indikerer at dette er en beredskapsgruppe.

 

Dette er systemgrupper (sett bort i fra Beredskapsgruppene nederst, merket med en varseltrekant). Klikk på den grønne knappen, Opprett ny gruppe.

 

Et unntak fra regelen om at man kun kan ligge i en systemgruppe om gangen, er Operasjon Administrator og Operasjon Registrator. Dette er grupper som benyttes i Operasjon, og man kan være registrert som både bruker og Operasjon Administrator selv om dette er systemgrupper.

 

 

Skriv inn et navn på gruppen, og velg at dette skal være en rettighetsgruppe. Klikk Lagre.

rettigheter2

 

Vi skal nå definere rettighetene til denne gruppen, og klikker på fanen Rettigheter. Alle moduler med en grønn hake på er tilgjengelig for egendefinerte rettigheter. (Merk: Alle moduler merket med grønn hake er tilgjengelig for oppsett av egne rettigheter. Bildet under tilsvarer ikke nødvendigvis nåværende oversikt, muligheten rulles ut fortløpende.)

 

Vi vil definere rettighetene for Feriemodulen, og klikker på Ferie.

rettigheter3

 

Når vi har klikket på Ferie, kommer du til dette skjermbildet:

rettigheter4

 

Beskrivelse av valg:

 

Til moduloversikt

Navigerer tilbake til oversikten over alle modulene

Velg modul

Hurtigvelger. Velg modul du ønsker å definere rettigheter i, for denne gruppen vi redigerer.

Kopier rettigheter fra en annen gruppe

Du kan ta utgangspunkt i en annen gruppe hvis du ønsker det.

Lagre

Lagrer alle endringer du har gjort

Tilbakestill

Tilbakestiller alle endringer til null.

Opprette, Konfigurere, Tilgang til modul, Opprette på vegne av Andre

Definerer om denne gruppen skal ha tilgang til å opprette, konfigurere, ha tilgang til modulen og opprette på vegne av andre. (Dette er valg tilgjengelig for ferie, kan variere i andre moduler)

 

Beskrivelse av kolonner:

 

Egne søknader

Alle søknader registert med egen bruker

Alle søknader

Alle søknader registrert i feriemodulen

Søknader i egen avdeling

Alle søknader registrert fra brukere i samme avdeling som en selv.

Søknader i spesifikke avdelinger

Gir tilgang til søknader i andre avdelinger. Eksempel: Denne gruppen kan ha tilgang til kun sine egne søknader, men i tillegg ha tilgang til søknader i en annen avdeling enn hva en er registrert i selv.

 

Beskrivelse av rettighetsvalg:

 

Lese godkjente

Gir tilgang til å lese kun godkjente søknader

Lese ubehandlede

Gir tilgang til å lese ubehandlede søknader

Lese avviste

Gir tilgang til å lese avviste søknader

Lese detaljer

Gir tilgang til å lese detaljer. I Feriesøknader vil dette gi tilgang til å lese hele feriesøknaden.

Skrive

Gir skrivetilgang. I Feriesøknader vil dette gi tilgang til å legge til data.

Slette

Gir slettetilgang.

Godkjenne

Gir godkjenningsmulighet.

 

Rettighetsmatrisen:

 

Her definerer vi rettighetene til denne gruppen, i Feriemodulen. Vi ønsker at denne gruppen skal ha tilgang til alle søknader, men kun slette sine egne søknader. Matrisen vil da se slik ut:

 

rettigheter5

 

Nå skal vi legge til medlemmer i denne gruppen. Velg medarbeiderene du ønsker å knytte til, og klikk på Legg til.

 

rettigheter6

 

Nå har vi opprettet en rettighetsgruppe, og lagt til medlemmer. Endringene du har gjort nå har umiddelbar virkning, og medlemmer i denne gruppen har nå utvidede rettigheter kun i Feriemodulen. Hvis brukerene er innlogget, må de logge inn og ut før nye rettigheter trer i kraft.