Steg for steg

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Moduler > Avvik > Kom i gang >

Steg for steg

Slik registrerer du avvik:

 

Klikk på den grønne knappen.

clip0022

 

Du vil nå få opp en typevelger. Typene administreres på kontrollpanel under Grunndata. Klikk på typen avvik du ønsker å registrere.

 

clip0023

 

Du kommer nå til skjema for avviksregistrering.

Her fyller du inn avviket. Dette er også skjemaet som brukes til behandling av avviket. Klikk Lagre dersom du ønsker å kunne laste opp filer, knytte til oppgaver eller sjekklister. Hvis valget for "Send epost ved lagring" er huket av, vil du bli sendt til et skjema for distribusjon. For forklaring av de forskjellige funksjonene, se Skjema for avvik

 

clip0025