Sortering av dokumentforespørsler

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Moduler > Prosjekt > Prosjektdashbord (Kundeeksempler) > Mesta AS >

Sortering av dokumentforespørsler

Dokumentforespørselene er sortert på tilhørighet, med søkefelt øverst. Det er forespurt over 500 dokumenter på prosjektet, og det vil ikke være hensiktsmessig å sortere disse på kategori/type. Når man navigerer innover i prosjektet, vil man også få et filtrert utvalg basert på hvilket nivå du befinner deg i.

 

clip0215

 

 

clip0216