Sortering av dokumentforespørsler

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Moduler > Prosjekt > Prosjektdashbord (Kundeeksempler) > ABCHus >

Sortering av dokumentforespørsler

Visningen av dokumentforespørslene er satt opp slik:

 

Ett dashbord for tre og tre kategorier. Disse er satt opp med tre like brede kolonner, og så samlet i ett dashbord med to like brede kolonner. Dette dashbordet hentes så frem i prosjektdashbordet, der det vises i en bred kolonne nederst i skjermbildet.  Hver dokumentgadget er filtrert på kategori. For prosjekter med høyt antall dokumenter, kan det være verdt å ta en titt på disse innstillingene.

 

clip0213

 

clip0214