Skjema for risikohendelse - forklaring på felter

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Moduler > Risikovurdering > Skjema for risikohendelse >

Skjema for risikohendelse - forklaring på felter

OBS: Dette forklarer felter som er standard oppsett fra Landax. Dersom din bedrift har endret på skjermbildene, kan det være at det ikke stemmer med denne forklaringen.

 

 

 

Skjema

 

clip0116

 

 

clip0118

 

 

Matrise for sannynlighet og konsekvens. Dette plasserer risikohendelsen i grønn, gul eller rød del av risikomatrisen. Det er mulig å aktivere risiko før og etter tiltak, slik at dere får et bilde av hvor mye dere har klart å redusere risikoen med eksisterende tiltak.

 

clip0119

 

 

Valg

 

Grunndata for disse valgene settes opp på kontrollpanelet.

clip0120

 

 

 

Revisjon

 

Dersom vurderingen av hendelsen skal revideres, settes det opp en dato for dette.

clip0121