Skjema for risikohendelse - forklaring på felter

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Moduler > Risikovurdering > Skjema for risikohendelse >

Skjema for risikohendelse - forklaring på felter

OBS: Dette forklarer felter som er standard oppsett fra Landax. Dersom din bedrift har endret på skjermbildene, kan det være at det ikke stemmer med denne forklaringen.

 

Valg:

 

Grunndata for disse valgene styres inne på kontrollpanelet.

clip0120

 

 

Revisjon:

 

Dersom hendelsen skal revideres, settes det opp en dato for dette.

clip0121

 

Skjema:

 

clip0116

 

 

clip0118

 

 

Matrise for sannynlighet og konsekvens. Dette plasserer risikohendelsen i grønn, gul eller rød del av risikomatrisen. Det er mulig å aktivere risiko før og etter tiltak, slik at dere får et bilde av hvor mye dere har klart å redusere risikoen med eksisterende tiltak.

 

clip0119