Skjema for risikohendelse

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Moduler > Risikovurdering >

Skjema for risikohendelse

Skjemaene er på samme måte som avvik, typedifferensierte. Det vil si at dere kan ha forskjellige skjemaer for forskjellige typer risiko.

 

Skjemaene kan tilpasses med konfigurasjonsmodus slik at det passer til dderes virksomhet.

 

kontrollpanelet finnes det en rekke instillinger som påvirker skjemaet for risikohendelser.