Skjema for risikohendelse

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Moduler > Risikovurdering >

Skjema for risikohendelse

Skjemaene er på samme måte som avvik, typedifferensierte. Det vil si at du kan ha forskjellige typer skjemaer, for forskjellige typer risiko.

 

Skjemaet kan tilpasses med konfigurasjonsmodus slik at det passer til deres bedrift.

 

På kontrollpanelet finnes det en rekke instillinger som påvirker skjemaet for risikohendelser.

 

Her er skjermbilde fra redigering av en type risiko: (Kontrollpanel, Risiko, Konfigurasjon av typer og verdiskalaer, Typer, Rediger type)

clip0115