Sjekklister

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Moduler > Utstyr og FDV > Utstyr >

Sjekklister

Knytt til sjekklister relatert til utstyret.

 

Ved å klikke på sjekklisten under "Fyll ut sjekkliste", så kommer du til en side der du besvarer sjekklisten. Besvarelsen vil legge seg under "Utfylte sjekklister", og blir merket med dato og klokkeslett, samt hvem som har besvart.

sjekklisteutstyr

 

Sjekklister administreres i sjekklistemodulen.