Siste endringer og forbedringer

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Siste endringer og forbedringer

Versjoner

 

Fra 2017 er alle versjoner i Landax inndelt kvartalsvis. For eksempel versjon 2017.1 omfatter alle saker lansert i løpet av første kvartal i 2017. Saker løses fortløpende innenfor nåværende kvartal.

Se en liste med lanserte saker her: https://kundeportal.landax.no/development/

 

 

Versjon 2016.4

Versjon 2016.3

Versjon 2016.2

Versjon 2016.1
Versjon 2015.4

Versjon 2015.3

Versjon 2015.2

Versjon 2015.1

Versjon 2014.15

Versjon 2014.14

Versjon 2014.13

Versjon 2014.12