Sette opp dashbord for dokumentforespørsler

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Moduler > Prosjekt > Prosjektdashbord (Kundeeksempler) > ABCHus >

Sette opp dashbord for dokumentforespørsler

For å få en tilsvarende løsning som ABCHus, går du frem slik:

 

Aktiver konfigurasjonsmodus, og trykk på sett opp seksjoner for denne modulen:

clip0237

 

 

Opprett ny seksjon, og gi denne et ønsket navn:

clip0238

 

Velg at denne skal vise til et dashbord, og trykk på opprett nytt dashbord. Da vil det komme en ny seksjon på de prosjekttypene du har valgt at denne skal være synlig på.

 

 

clip0239

 

For å starte oppsett av dashbord, trykk på rediger dashbord og legg til innhold. Søk etter gadget for "Forespørsel om dokumenter"

 

clip0240

 

 

Du kan nå velge hvilke typer/kategorier som skal være synlig i de ulike kolonnene.

 

clip0241

 

Gi gjerne kolonnene i dashbordet passende navn. Forespørslene vil komme opp basert på hva du har bestemt i oppsettet i dokumentforespørselen.

 

clip0242