Roller på oppgave

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Moduler > Prosjekt > Oppgaver >

Roller på oppgave

Se også Ressurskoordinering, Angi rolle/funksjon, Prosjektmaler, Roller på oppgave

 

En oppgave kan ha flere roller, der dette kan angis i f. eks en prosjektmal på forhånd. Se Roller og deltakere, for utdypende forklaring på oppsett. 

 

Ansvarlig/utføres av- rolle, vil kunne fylles ut automatisk på alle oppgaver i prosjektet ved å først angi roller på oppgavene. Ved å så velge en person til denne rollen i gadget for deltakere/roller på prosjekt, vil alle oppgavene kunne delegeres til rett person. Dette er spesielt egnet til å benytte ved bruk av prosjektmaler. Prosjektmalen fylles da kun ut med roller, som senere vil fylles med personer. 

 

clip0194