Risiko

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Moduler >

Risiko

Hensikt

Registrere og følge opp alle risikoanalyser i din organisasjon.

 

Risikoanalysemodulen er bygd opp med risikovurderinger, hendelsesbeskrivelser. Risikovurderinger skal være relatert til en risikovurdering. I en risikovurdering kan det ligge flere risikovurderinger (en såkalt gruppe med risikovurderinger) eller flere hendelser.

 

På en hendelse kan man sette verdier for sannsynlighet og konsekvens, som gir en eller flere risikoverdier. På en hendelsesregistrering kan du registrere tiltak, som videre kan finnes i en handlingsplan.

 

 

Risikosystemet kan settes opp og modifiseres slik at det passer for din organisasjon.

 

clip0109

 

clip0108