Rettigheter

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Moduler > Ferie >

Rettigheter

For å styre rettigheter til Ferie gå til kontrollpanel. Velg Ferie i menyen til venstre.

 

clip0006

 

Klikk på Konfigurer rettigheter.

 

Velg Gruppe du vil redigere rettighetene til. Kryss av for å fjerne eller gi rettigheter. Du kan alltid klikke på Tilbakestill for å tilbakestille rettigheter til de orginale instillingene.

 

clip0007