Protokoll

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Moduler >

Protokoll

Hensikt

Få fullstendig oversikt over alle revisjoner, møtereferater og inspeksjoner.

 

Bruk

Modulen fungerer slik at man oppretter en protokoll (revisjon, møte eller lignende). Til denne kan man knytte en rekke med opplysninger. For eksempel ansvarlig, deltakere og dato. Oppsettet for informasjonen kan settes opp forskjellig. Det vil si at man kan ha et oppsett for for eksempel internrevisjon og et annet for vernerunder.

 

Til en protokoll kan man legge inn saker. Hver sak kan inneholde opplysninger som frist, utførtdato, ansvarlig, beslutning, dokumentvedlegg med mere. Hver sak for seg kan sendes per epost direkte fra systemet, og man kan også få automatisk varsling når saken forfaller.

 

Hele protokollsaker kan kopieres og danne grunnlag for nye saker, slik at man kan sikre kontinuerlig saksgang og spare tid.

 

Det er mulig å registrere funn ved revisjon og automatisk opprette avvik koblet til den aktuelle saken.

 

Man kan sette opp automatisk e-postvarsling på saker som krever oppfølging.

 

clip0107

 

Tips

Bruk avansert rettighetsstyring for å være sikker på at ingen uvedkommende får innsyn i sakene.