Prosjektinfo

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Moduler > Prosjekt > Generelt >

Prosjektinfo

ProjectForm

 

 

 

 
 

Beskrivelse av felter

Navn

Prosjekttittel

Type

Angir hvilken type prosjektet har. Administer typer på Kontrollpanelet.

Status

Angir hvilken status prosjektet har. Administer statuser på Kontrollpanelet.

Ligger under

Angir om prosjektet er et underprosjekt. Hvis det ikke er et underprosjekt skal det stå Rotnivå i dette feltet

Avdeling

Angir hvilken avdeling prosjektet ligger under. Dette innvirker på Rettighetsstyringen av prosjektet.

Kunde

Angir hvilken kunde prosjektet er for, eller om kunden er involvert.

Notater (fritekstfelt)

Notater

Prosent fremdrift

Kan angis manuellt eller automatisk. Ved vekting av underliggende oppgaver vil den forandre seg etter hvordan fremdriften er på dem.

Start

Angir oppstartsdato

Ferdig

Angir avsluttningsdato

Avsluttet

Huk av for å merke prosjektet som avsluttet

Prosjektleder

Kontaktinformasjon for prosjektleder. Samme type felter kan hentes frem for HMS-Leder eller kan endres til deres behov.

Tilgang

Se Rettigheter