Mesta AS

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Moduler > Prosjekt > Prosjektdashbord (Kundeeksempler) >

Mesta AS

Her er et eksempel på hvordan dashbord kan benyttes for sømløs navigering mellom ulike typer delprosjekter i et stort prosjekt.

 

Som grunndata her, har vi tre typer prosjekter. Dette dashbordet viser hovedprosjekt (rotnivå), og to typer delprosjekter. Disse vises i to ulike gadgeter på startsiden til prosjektet, og peker til to ulike dashbord.

 

clip0200Dersom vi ser på oppsettet bak dette, vil det se slik ut:

 

(For å komme til denne visningen, aktiver konfigurasjonsmodus, og trykk på "Sett opp seksjoner (faner) for denne modulen")

 

Vi har i praksis tre forskjellige dashbord som heter det samme, og som har samme plassering i rekkefølgen på fanene. Dashbordene har ulike oppsett, slik at det er tilpasset typen delprosjekt. Som du kan se, er det mulig å sette fanen som synlig/skjult/standard for prosjekttype. Dette gjør navigeringen imellom delprosjektene går sømløst, og oppsettet på dashbordet er tilpasset de ulike typene prosjekter.

 

clip0201