Prosess og prosjekt

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Moduler > Prosjekt >

Prosess og prosjekt

Se også: Prosjektmal, Oppgaver i prosjektmal

 

Prosjekt kan basere seg på prosess med underprosesser.

 

Prosess = Prosjekt

Underprosess = Delprosjekt

Aktivitet = Oppgave

 

Dersom en boks i flytkartet er merket som en aktivitet, og man har koblet prosjektet opp mot en prosess- kan man importere oppgaver fra prosessflyten. Det vil i praksis gi mulighet til å tegne hele prosjektet som prosesskart, og navigere i prosjektet i kartet. Steg for steg-veiledning finner du her: Hvordan koble prosjekt til prosess?

 

Her ser du et kart der prosessen er koblet mot et prosjekt. Dersom du holder pekeren over en aktivitet, vil du kunne åpne oppgaven herfra. Aktiviteter kan importeres alle i en batch, eller ved å opprette en og en oppgave i fra kartet. Knappen "Importer 1 aktiviteter som oppgaver", vil importere alle oppgaver som finnes i flytkartet.

 

clip0199