Maler

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Moduler > Prosjekt >

Maler

Se også Ressurskoordinering, Angi rolle/funksjon, Roller på oppgave, Oppgaver i prosjektmal koblet til prosess

Prosjekter kan settes opp som maler, og brukes som grunnlag ved opprettelse av nye prosjekter. Prosjektmalen kan kobles sammen med prosesskart, og importere oppgaver til prosjektet basert på aktiviteter i prosesskartet.

 

Prosjektmaler kan settes opp med forespørsler om dokumenter.