Oppgaver

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Moduler > Prosjekt >

Oppgaver

Se også Ressurskoordinering, Angi rolle/funksjon, Prosjektmaler, Roller på oppgave

 

Opprett oppgaver på prosjektet. Det kan også legges til oppgaver under deloppgavene.

 

 

clip0195

 

 

Merk: Alle navn på felter og faner kan endres etter deres eget behov. Eks: Oppgave kan hete skift, Prosjekt kan hete Ordre, Event, etc.

For forklaring av automatisk distribusjon, se beskrivelse under Oppgaver. For beskrivelse av Repetisjon, se Gjentagelse av oppgaver