Risikovurderinger

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Moduler > Prosjekt >

Risikovurderinger

Hvis dere har risikovurdert et prosjekt, eller en prosess i prosjektet kan risikohendelsen knyttes til oppgaven eller prosjektet. Det kan opprettes en lokal vurdering for prosjektet/delprosjektet/oppgaven. Se lokal vurdering av risiko.

 

Opprette tilknytning:

 

clip0208

 

 

Når du har klikket på "velg", får du opp dette:

 

Velg en risikohendelse, og klikk så på knytt til hendelse.

clip0210

 

 

 

For å fjerne tilknytningen, klikk på "velg", og klikk på "fjern tilknytning":

 

 

 

clip0212