Produkter

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Moduler > Prosjekt >

Produkter

Se Produkter for bruk av produktregisteret.

 

 

 

 

produktprosjekt

ID

Angir produktets ID i systemet

Produkt

Velg produkt fra listen

Merknader

Notatfelt

Registert

Her kan du velge dato for når produktet ble brukt eller bruke datoen for registering.

Antall

Angir hvor mange produkter som ble benyttet

Pris

Sum av pris per produkt og antall. Her kan man hente prisen fra produktet hvis det er registert i produktregisteret.

MVA %

Kan også hentes fra produktet, men også angis manuellt.