Roller og deltakere

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Moduler > Prosjekt >

Roller og deltakere

Se også Ressurskoordinering, Angi rolle/funksjon, Prosjektmaler, Roller på oppgave

 

Prosjektroller:

 

En prosjektmal kan predefineres med en rekke roller for å fordele ansvar, og disse rollene kan fylles ved å benytte Roller og Deltakere på prosjektdashbord. For å kunne benytte denne, må ditt prosjekt bestå av oppgaver som har angitt ansvarlig/utføres av- rolle. Register for roller/ funksjoner finner du under kontrollpanelet, medarbeidere og knappen "Funksjoner".

 

Ved å predefinere roller og ansvar i prosjektet/prosjektmalen, vil alle oppgaver kunne delegeres/bytte ansvarlig eller utføres av, ved valg i gadget på prosjektdashbord. Dette krever noe oppsett, både av prosjektmalen og innstillinger på kontrollpanelet og dashbord for prosjekt.

 

clip0190

 

 

 

 

I innstillinger for prosjekt på kontrollpanel, må "Bruk prosjektroller" være på, og for å velge personer i rollene må medarbeideren ha disse funksjonene knyttet til seg. Se Angi rolle/funksjon.

clip0183

 

 

I valgene for gadget for roller og deltakere kan du velge flere innstillinger:

 

Her kan dere angi hvilke filtre og knapper som skal være synlig i gadget.

 

clip0191