Generelt

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Moduler > Prosjekt >

Generelt

 

Prosjektmodulen inneholder mange funksjoner som kan brukes sammen, men også hver for seg.

Spesielt vil vi trekke frem funksjonene som å bruke prosesskart sammen med prosjekt, dokumentforespørsler, og gantt-avhengigheter for å kunne rapportere på blokkerte/ikke blokkerte oppgaver.

ProjectList
 
Opprette nytt prosjekt

For å opprette et nytt prosjekt klikker du på den grønne knappen over prosjektlista. Du vil da komme til prosjektskjemaet. Hvis du skal legge inn et underprosjekt, kan du enten klikke på den grønne knappen i toppen, og velge hovedprosjekt i feltet Ligger under, eller du kan klikke på underprosjektikonet på hovedprosjektet.
 
ProjectListAddProject
 

 

Registrer prosjekter som bruker streng rettighetshåndtering. Selv administratorer i systemet kan utelukkes, for å unngå at sensitive data lekkes.
 

ProjectAccess