Avvik

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Moduler > Prosjekt >

Avvik

Det er flere måter å vise avvik knyttet til prosjektet på. Her er det satt opp slik at det er filtrert på mine åpne avvik på prosjektet, og det kan registreres avvik direkte fra delprosjektet. Prosjektdashbord kan tilpasses på samme måte som dashbord, og det er her mange muligheter til ulike visninger.

 

clip0209