Gantt

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Moduler > Prosjekt >

Gantt

Prosjektets fremdrift kan vises i et Gantt-diagram. For å skjule gjøremål fra Gantt-diagrammet, gå til Kontrollpanelet, prosjekt, og velg skjul gjøremål fra Gantt.

ProjectNewGantt

 

 

 

Redigeringsmodus

Du kan endre oppgavenes og underprosjektenes lengde direkte i gantt-diagrammet. Klikk på en oppgave for å flytte den til høre og venstre i tidsplanen, det vil endre start og stopptidspunktene, men tidsspennet vil være likt som før. Du kan også dra i hjørnene i boksene for å endre tidsspennet enten ved å endre tidspunkt for begynnelse eller slutt.

 

 

 

Avhengighet

Gantt-diagrammet kan vise avhengigheter mellom oppgaver og under-prosjekter. Hold muspekeren over en boks, ved endene av boksen kommer det frem sirkler. Dra og slipp sirklene for å markere avhengighet. Det vil nå komme en pil mellom oppgavene/prosjektene som har en avhengighet. Avhengighet opprettes i samme retning som man drar pilen mellom boksene. For å endre retning på avhengigheten må man først slette eksisterende pil, og deretter opprette ny i annen retning.

 

Du kan slette avhengighet ved å klikke på linjen en gang, og trykke "slett"-knappen på tastaturet. Det kan hende det eksistere flere linjer mellom boksene, så noen ganger må man slette flere linjer som ligger oppå hverandre.

 

En avhengighet i Gantt, vil også vise seg i form av at en oppgave er blokkert, eller ikke blokkert. Dette kan tas frem som filter i gadget for oppgave i prosjektdashbord. Må en oppgave løses før en annen kan påbegynnes, vil det komme frem en tydelig indikator på at oppgaven er blokkert av en annen.

 

clip0170

 

Milepælsoversikt på prosjekt

Alle aktiviteter merket som milepæl vil komme opp i prosjektmodulen. Her vist i Milepæls-gadget på dashbord for prosjekt:

clip0182