Dokumenter

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Moduler > Prosjekt >

Dokumenter

Dokumentfanen i prosjektet inneholder alle de samme funksjonene som Dokumentmodulen. Mappene kan også rettighetsstyres.

 

Det kan bygges en egen mappestruktur for dokumenter, ved å gå til Kontrollpanelet-> Dokumenter-> Konfigurering av dokumentmapper:

 

Velg modul du ønsker å konfigurere mapper for:

 

clip0206

 

 

clip0207