Rettigheter

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Moduler > Prosjekt >

Rettigheter

Noen prosjekter krever streng rettighetshåndtering. Selv administratorer i systemet kan utelukkes, for å unngå at sensitive data lekkes. På prosjektkortet kan man angi om brukere med administrative rettigheter (administrator og utvidet bruker) skal ha tilgang til prosjektet. Se spørsmålstegn ved siden av sjekkboksen. Standardvalget for dette kan settes på Kontrollpanel -> Prosjekter.

 

For å gi rettigheter til deltakere på prosjekt, se her for utdypende beskrivelse: Deltakeres rettigheter

 

ProjectAccess

 

Prosjektleder og HMS-ansvarlig har alltid fulle rettigheter til prosjektet. Alle rettigheter arves, altså har man tilgang til et prosjekt, har man tilgang til alt underliggende.

Matrisen under angir standard-rettigheter til et prosjekt. Dersom man har fått skriverettigheter til et prosjekt, har man også skriverettigheter til alle underliggende prosjekter, selv om man i følge matrisen ikke skulle hatt tilgang. Det samme gjelder leserettigheter.

 

Har man tilgang til en begrenset del av prosjekthierarkiet, vil overliggende prosjektnavn være synlige i trestrukturen, men ingen data utover dette.

På kontrollpanel kan man angi om avdelingsbrukere/-ledere skal ha tilgang til prosjekter som ikke er knyttet mot noen avdeling.

 

 

Rolle

Opprette

Lese

Endre

Slette

Avdelingsleder

Ja

Ja, avdeling.

Ja, avdeling.

Ja, avdeling.

Avdelingsbruker

Ja

Ja, avdeling.

Nei

Nei

Utvidet bruker

Ja

Ja, meg.

Ja, meg

Ja, meg.

Bruker

Ja

Ja, meg.

Ja, meg.

Ja, meg.

Observatør

Nei

Ja

Nei

Nei

Deltakere i prosjekt

Nei

Ja

Nei

Nei