Prosjekt

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Moduler >

Prosjekt

Prosjektmodulen består av et variert sett med seksjoner. Når du åpner et prosjekt fra lista vil du komme til prosjektetportalen til prosjektet. Prosjektportalen kan tilpasses til ditt behov og det kan også settes opp forskjellig fra type til type. Det er ofte stor forskjell på hvordan man vil styre de forskjellige prosjektene. For eksempel vil et internt utviklingsprosjekt ha andre registreringsbehov enn et vanlig kundeprosjekt.
 
Når du kommer til prosjektportalen vil du komme til hovedbildet til prosjektet. Her vil du se de viktigste delene av prosjektet som for eksempel nøkkelinformasjon, oppgaver og en oversikt over milepæler. Prosjektportalen består ellers av et sett med seksjoner som er tilgjengelig fra fanene i toppen. Både hva som skal være med på hovedbildet og hvilke seksjoner som skal synes kan du selv påvirke. Det er mulig å ha ulike dashbord for ulike typer prosjekt, og dette kan man også gjøre for hovedprosjekt, og ulike typer delprosjekter. Se prosjektdashbord for eksempler.

 

Vi vil ta frem noen viktige funksjoner: Dokumentforespørsler, prosessbaserte prosjekter, Gantt, og roller i prosjektmal.

 

For å endre prosjektet klikker du på knappen Rediger prosjekt i toppen av vinduet. Du vil nå kunne endre prosjektets nøkkeldata. Det er mulig å skjule og endre navn på feltene slik at det passer deres behov. Her er et eksempel:

 

Skjermbilde av prosjektmodul ABC-Hus