Produkter

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Moduler > Utstyr og FDV >

Produkter

Hensikt

Oversikt over alle bedriftens produkter, enten det er deler knyttet til utstyr, eller det er produkter som produseres av bedriften.

 

Produktregister inneholder produkter fordelt på forskjellige kategorier. Du kan knytte en rekke opplysninger til produktene:

Pris (mva)

Navn og nummer

Type og kategori

Spesifikasjoner (feks allergener, holdbarhet, tiltenkt bruk)

Dokumenter (feks. resepter, produktdatablader)

 

products-list

 

Gode tips

Bruk lagerstyringsmodulen for å få oversikt over flyten inn og ut. Se Lagerstyring.