Oppgaver

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Moduler > Utstyr og FDV > Utstyr >

Oppgaver

Register oppgaver knyttet til utstyret, og distribuer den på epost/sms til involverte medarbeidere/kunder. Oppgaven kan registreres som gjentagende. Se Oppgaver for utfyllende veiledning.

 

oppgaverutstyr