Oppgaver

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Moduler >

Oppgaver

Hensikt

I forbindelse med planlegging av prosjekter, beskrivelse av prosesser, avviksbehandling og arbeid med risikoreduserende tiltak er det behov for å ha oversikt og kontroll på oppgaver. I Landax-systemene er det en omfattende og fleksibel oppgavemodul.

 

På en oppgave legges inn opplysninger som dato, klokkeslett, ansvarlig, oppgavebeskrivelse med mer. En oppgave kan knyttes blant annet til prosjekter, prosesser og risikohendelser.

 

Gode tips

E-postvarsling

E-postvarsling kan settes opp etter egne regler for fremtidige og forfalte oppgaver. For å hindre inflasjon, kan oppgaver samles i én daglig e-post dersom det er over et visst antall.

 

Gjentakelse

Gjentakende oppgaver kan settes til å repetere på faste intervaller. Se Gjentakelse av oppgaver for mere informasjon.

 

 

Oppfølging og detaljstyring

Bryt opp strukturen i flere nivåer, og styr fremdrift, vektlegging, ressursbehov og timregistrering på de nivåene man ønsker.

clip0166

 

Fargeforklaring

Gul: Dato for oppstart er passert

Blå: Dato  for oppstart er ikke passert

Rød: Planlagt lukket er passert

Hvit: Ingen dato

Grønn: Avsluttet oppgave