Oppgaver i prosjektmal koblet til prosess

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Moduler > Prosjekt > Oppgaver >

Oppgaver i prosjektmal koblet til prosess

Oppgaver i prosjektmal har noen flere valg, når prosjektmalen er koblet til en prosess. Disse to valgene gir mulighet til å hente oppgavebeskrivelse fra beskrivelsen av aktiviteten i flytkartet, og kan også hente dokumenter som er knyttet til aktiviteten til i flytkartet. Merk: Dersom du har en dokumentforespørsel om det samme dokumentet som ligger i flytkartet, vil du her mest sannsynlig ikke ha behov for å hente dokumentet fra aktiviteten.

 

clip0196