Operasjon

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Moduler > Beredskap >

Operasjon

For å opprette en ny operasjon, klikk på den grønne knappen.

clip0015

 

Du vil nå få opp en dialogboks. Her fyller du inn navnet på operasjonen, type og varighet.

 

clip0017

 

Nå vi operasjonen komme til syne i listen.

 

clip0018

 

Ved å åpne operasjonen (Klikk på knappen med navnet til operasjonen), vil du nå få mulighet til å registrere meldinger.

 

clip0019

 

Klikk på Registrer ny melding, og du vil få opp en dialogboks.

 

clip0020

 

Her fyller du inn type, relevant informasjon, hvem informasjonen gjelder, hvem som motter informasjonen og hvem som skal følge opp. Ved å huke av på Frigitt informasjon, vil meldingen markeres med grønn farge. Klikk lagre for å lukke, eller klikk utenfor boksen for å avbryte oppretting.

 

clip0021