Nytt fravær

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Moduler > Fravær >

Nytt fravær

For å registrere nytt fravær klikker du på Ny Fraværsregistrering i fraværsmodulen.

 

clip0014

 

Nummer

System-ID for fraværsoppføringen

Avdeling

Avdelingsledere har tilgang til registreringer registert på sin avdeling

Beskrivelse

Kort beskrivelse av fraværet

Årsak

Utvidet beskrivelse av fraværet

Korrigerende tiltak

Beskrivelse av tiltak utført for arbeidstaker

Syk fra

Første dag man er borte fra jobb

Syk til

Siste dag man er borte fra jobb

Friskmeldt

Gjør oppføringen grønn i lista, og stopper oppfølgingen.

Overført til attføringsutvalget


Sykdomsgrad

Kan defineres selv under Grunndata på Kontrollpanelet av en administrator. Den en tom som default.

Sykemelding

Huk av på dette valget om medarbeideren er syk med sykemelding

Type

Kan defineres selv under Grunndata på Kontrollpanelet av en administrator. Gir data til rapporter.